1. ÚVOD »
  2. PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY »
  3. Bezpečnostní program

Bezpečnostní listy a bezpečnostní program

Orientace na bezpečnost je hlavní zásadou našeho podnikání. Vždy se řídíme platnou legislativou, a proto jsou všechny bezpečnostní dokumenty na našich stránkách vždy aktuální.

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy jsou dokumenty, které poskytují důležité informace o chemických látkách a směsích, tedy i o plynech LPG.

Chemické látky a směsi jsou na bezpečnostních listech v celé Evropě jednotným způsobem označeny, popsány a klasifikovány.

Bezpečnostní listy uvádějí všechny informace zásadní pro ochranu bezpečnosti, ochranu lidského zdraví a životního prostředí.

Bezpečnostní program

Kvalita služeb

PRIMAGAS byl úspěšně certifikován pro činnosti Prodej topných, technologických a pohonných plynů, servis tlakových nádob a plynových zařízení.

PRIMAGAS jako certifikovaná společnost podléhá pravidelným kontrolám dle normy ISO 9001:2008. Udělený certifikát ISO 9001:2008 s mezinárodní platností zavazuje naší společnost poskytovat kvalitní systém řízení a služby, které splňují požadavky platných zákonů, předpisů a dalších závazných technických norem, s hlavním důrazem zajistit a neustále zvyšovat spokojenost našich zákazníků.

Bezpečné láhve

 

Provozní dokumentace pro lahvové zákazníky

800 736 736 ZÁKAZNICKÁ LINKA ZDARMA