Jižní Čechy

Na mapě vyberte oblast, kde se nachází vaše odběrné místo. Po rozkliknutí se otevře nabídka pro tento region.


Ceníky PRIMAGAS pro oblast PRAHA 

(distribuční území Pražská plynárenská Distribuce)

JISTOTA Primagas 

Ceník JISTOTA (pdf)

 • Garantovaná cena komodity po celou dobu trvání smlouvy
 • Smlouva na dobu určitou
 • Jste chráněni před případnými cenovými výkyvy na trhu s energiemi
 • Ceník JISTOTA je platný od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018 a při uzavření smlouvy od 1. 1. 2017.

PROGRES Primagas 

Ceník PROGRES (pdf)

 • Smlouva na dobu neurčitou
 • Skvělá cena za plyn se smlouvou bez závazků
 • Ceník PROGRES je platný od 1. 6. 2016

Ceníky PRIMAGAS pro oblast střední, severozápadní a východní Čechy a severní a jižní Morava 

(distribuční území GasNet)

JISTOTA Primagas

Ceník JISTOTA (pdf)

 • Garantovaná cena komodity po celou dobu trvání smlouvy
 • Smlouva na dobu určitou
 • Jste chráněni před případnými cenovými výkyvy na trhu s energiemi
 • Ceník JISTOTAje platný od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018 a při uzavření smlouvy od 1. 1. 2017.

PROGRES Primagas

Ceník PROGRES (pdf)

 • Smlouva na dobu neurčitou
 • Skvělá cena za plyn se smlouvou bez závazků
 • Ceník PROGRES je platný od 1. 6. 2016.

Ceníky PRIMAGAS pro oblast JIŽNÍ ČECHY

(distribuční území E.ON Distribuce)

PRIMAGAS JISTOTA

Ceník JISTOTA (pdf)

 • Garantovaná cena komodity po celou dobu trvání smlouvy
 • Smlouva na dobu určitou
 • Jste chráněni před případnými cenovými výkyvy na trhu s energiemi
 • Ceník JISTOTA je platný od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018 a při uzavření smlouvy od 1. 1. 2017.

PRIMAGAS PROGRES

Ceník PROGRES (pdf)

 • Smlouva na dobu neurčitou
 • Skvělá cena za plyn se smlouvou bez závazků
 • Ceník PROGRES je platný od 1. 6. 2016.

Archiv dokumentů

Archiv platných a již neplatných ceníků, všeobecných obchodních podmínek a dalších dokumentů je k dispozici v sekci Ke stažení.

800 736 736 ZÁKAZNICKÁ LINKA ZDARMA