1. ÚVOD »
  2. PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY »
  3. Bezpečnost a kvalita

Bezpečnostní listy a bezpečnostní program

Orientace na bezpečnost je hlavní zásadou našeho podnikání. Vždy se řídíme platnou legislativou, a proto jsou všechny bezpečnostní dokumenty na našich stránkách vždy aktuální.

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy jsou dokumenty, které poskytují důležité informace o chemických látkách a směsích, tedy i o plynech LPG.

Chemické látky a směsi jsou na bezpečnostních listech v celé Evropě jednotným způsobem označeny, popsány a klasifikovány.

Bezpečnostní listy uvádějí všechny informace zásadní pro ochranu bezpečnosti, ochranu lidského zdraví a životního prostředí.

Bezpečnostní program

Kvalita služeb

ISO 9001:2015

PRIMAGAS zavedl a používá systém managementu kvality v oboru:

  • Nákup a prodej topných, technologických a pohonných plynů, servis tlakových nádob a plynových zařízení
  • Skladovaní, plnění a distribuce zkapalněných ropných plynů (LPG).

 

 

PRIMAGAS jako certifikovaná společnost podléhá pravidelným auditům dle normy ISO 9001:2015. Uděleným certifikátem s mezinárodní platností přijala naše společnost dobrovolný závazek vytvářet, dokumentovat, uplatňovat, udržovat a trvalého zlepšovat systém řízení kvality v souladu s požadavky normy ISO 9001:2015. Tímto závazkem prokazuje PRIMAGAS svou schopnost trvale poskytovat produkty a služby, splňující požadavky zákazníků a příslušné právní požadavky, jakož i tyto požadavky trvale zlepšovat.

 

Bezpečné láhve

BezpecneLahve

Má Vaše láhev platnou tlakovou zkoušku? 

Jak poznáte špatnou plynovou láhev?

Více o značce BEZPEČNÉ LÁHVE

Naše láhve nejsou bomby!
Přečtěte si, proč nepoužíváme výraz plynové bomby, ale plynové láhve

Provozní dokumentace pro lahvové zákazníky

800 736 736 ZÁKAZNICKÁ LINKA ZDARMA