1. ÚVOD »
  2. Pro domácnosti »
  3. Zemní plyn »
  4. Časté otázky

Nejčastější otázky ke změně dodavatele zemního plynu

Když uvažujete o změně dodavatele zemního plynu, napadá Vás určitě mnoho otázek a pochybností. Abychom je zodpověděli a pochybnosti rozptýlili, připravili jsme zde seznam těch nejčastějších a naše odpovědi na ně. Věříme, že ve vás po jejich přečtení nebudou hlodat žádné pochybnosti o tom, že změna dodavatele zemního plynu na Primagas je ta správná volba!

Pokud vám zde nějaká otázka a odpověď na ní i tak chybí, napište nám ji na zemniplyn@primagas.cz, odpovíme Vám obratem!

Když přejdu k Primagasu, přijdou mi odmontovat plynoměr?

Ne, při změně dodavatele zemního plynu Vám zůstává ten stejný plynoměr, jaký jste měli dosud. Pokud by docházelo k výměně plynoměru, bude to např. z důvodu poškození plynoměru, nikdy z důvodu změny dodavatele plynu.

Když přejdu k Primagasu, budu někomu jinému platit víc?

Ne, při změně dodavatele zemního plynu můžete jen ušetřit za levnější zemní plyn. Ostatní platby za distribuci zemního plynu se nemění, protože Provozovatel distribuční soustavy zůstává stále stejný.

Když přejdu k Primagasu, jak to bude s vyúčtováním?

Vyúčtování bude probíhat pořád stejně. Je to proto, že odečet plynoměru, podle kterého se připravuje vyúčtování, dělá Provozovatel distribuční soustavy, a ten se nemění. Nezmění se tak ani termín odečtu, na který jste zvyklí. Vyúčtování tak budete dostávat ve stejné době, jako dosud.

Z čeho se skládá cena zemního plynu?

Cena zemního plynu se skládá ze dvou částí. Z ceny samotného plynu, kterou určuje váš dodavatel zemního plynu. Za druhé, z ceny distribuce, kterou určuje ERÚ tzv. Cenovým rozhodnutím, a jde o cenu za dopravu zemního plynu do vašeho odběrného místa. Nabízíme Vám ke stažení přehledné vysvětlení, z čeho se skládá celková cena zemního plynu.

Co je to ERÚ?

ERÚ, neboli Energetický regulační úřad je státní instituce zřízená v roce 2001 Energetickým zákonem. Je to úřad, který dohlíží na energetické trhy, vydává každý rok tzv. Cenové rozhodnutí, kterým se určuje cena distribuce energií v České republice,

Kdo to je Provozovatel distribuční soustavy?

Provozovatel distribuční soustavy (dále jen PDS) je fyzická nebo právnická osoba, která vlastní licenci na provozování distrubuční soustavy, kterou jí vydal Energetický regulační úřad. PDS má oprávnění na přepravu plynu distribuční soustavou do odběrných míst. V České republice je šest hlavních provozovatelů distribuční soustavy. Cenu distribuce plynu, kterou PDS hradíte stanovuje každý rok státní orgán Energetický regulační úřad svým Cenovým prohlášením.

Kdo je dodavatel zemního plynu?

Dodavatel zemního plynu je fyzická nebo právnická osoba, která vlastní licenci na obchod s plynem, kterou jí vydal Energetický regulační úřad. Jde o obchodníka, který nakupuje a prodává zemní plyn. Může ho dodávat domácnostem i firmám, fyzickým i právnickým osobám.

Jak můžu změnit dodavatele a přejít k Primagasu?

Stačí nám zavolat na bezplatnou linku 800 736 736. Primagas Vám průběh změny dodavatele vysvětlí a všechny potřebné kroky provede za Vás.

Jak to, že jde změnit dodavatele zemního plynu?

Je to z toho důvodu, že v roce 2007 se liberalizoval trh se zemním plynem. Na trh tak mohly vstoupit další společnosti dodávající zemní plyn domácnostem. Změna dodavatele zemního plynu je bezplatná.

800 736 736 ZÁKAZNICKÁ LINKA ZDARMA