1. ÚVOD »
  2. Pro domácnosti »
  3. Zemní plyn »
  4. Platby a vyúčtování

Jak platit za dodávky zemního plynu PRIMAGAS

Zemní plyn se hradí systémem měsíčních zálohových plateb, jejichž výše se určuje podle spotřeby z minulých let.

  • V případě ročního odečtu plynoměru se po 12 kalendářních měsících provede odečet plynoměru a na základě odečtu se připraví vyúčtování, které Vám bude zasláno společně s fakturou. Na faktuře bude vyčíslený případný přeplatek či nedoplatek.
  • V případě měsíčního vyúčtování vám bude po měsíčním odečtu připraveno vyúčtování s fakturou za jeden měsíc a i tam bude vyčíslený přeplatek či neodplatek.

Zálohy za zemní plyn Primagas můžete hradit následujícími způsoby:

SIPO

Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva (SIPO) od České pošty je určeno pouze pro občany - domácnosti. Záloha za zemní plyn tak bude uhrazena v jedné platbě s ostatními, např. poplatky za rozhlas. SIPO lze platit v hotovosti na poště, v hotovosti u doručovatele nebo bezhotovostně ze svého účtu (inkaso SIPO). Na kterékoliv pobočce České pošty zažádejte o přidělení spojovacího čísla. Více informací na stránkách České pošty.

Svolení k inkasu

Ve vaší bance dáte svolení k inkasu ve prospěch našeho bankovního účtu a stanovíte si výši inkasního limitu, který nemůže být nikdy překročen.

Bankovní účet Primagas pro svolení k inkasu záloh za zemní plyn:

Poštovní spořitelna 102636579/0300

Převodní příkaz

Můžete nastavit příkaz trvalý, jednorázový, nebo zálohy hradit složenkou. V případě změny výše zálohy je třeba v bance zadat nový příkaz. Variabilní symbol platby společně s částkou, kterou nastavíte do příkazu naleznete na aktuálním rozpisu záloh.

Bankovní účet Primagas pro trvalý příkaz k úhradě záloh za zemní plyn:

Poštovní spořitelna 102636579/0300

Číslo účtu pro úhradu nedoplatků po vyúčtování:

Poštovní spořitelna 102636579/0300

800 736 736 ZÁKAZNICKÁ LINKA ZDARMA