1. ÚVOD »
 2. Pro firmy »
 3. Zemní plyn »
 4. Etický kodex

Primagas ctí Etický kodex státního Energetického regulačního úřadu

Přihlásili jsme se k dodržování Etického kodexu obchodníka se zemním plynem, jehož znění navrhl Energetický regulační úřad (ERÚ).

Dobrovolně se tak zavazujeme řídit pravidly vymezenými tímto Etickým kodexem při našem jednání se zákazníky a ostatními obchodníky s plynem.

Zavazujeme se dodržovat mj. tato pravidla:

 • poskytovat zákazníkovi své služby kvalifikovaně, poctivě a profesionálně
 • přihlížet v nejvyšší možné míře k nejlepším zájmům zákazníka
 • řídit se obecně závaznými právními předpisy, zejména v oblasti energetiky a ochrany spotřebitele
 • spolupracovat s orgány regulujícími a dozorujícími energetický trh
 • respektovat a dodržovat smluvní podmínky sjednané se zákazníkem
 • poskytovat při nabízení svých služeb jen pravdivé informace
 • odpovídat na všechny otázky zákazníka přesně a srozumitelně
 • jednat se zákazníkem zdvořile, vstřícně a nečinit na něho nátlak

Kdo je a co dělá Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad (ERÚ) byl zřízen 1. ledna 2001 zákonem č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) jako správní úřad pro výkon regulace v energetice.

 • Energetický regulační úřad zveřejňuje Seznam obchodníků s elektřinou či plynem, kteří se dobrovolně přihlásili k dodržování pravidel stanovených Etickým kodexem obchodníka.
 • ERÚ má také dohled nad dodržováním Kodexu.
 • Etický kodex obchodníka byl schválen 26. června 2012 a nabyl účinnosti 2. července 2012.

 

V působnosti ERÚ je mimo jiné:

 • ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů
 • výkon dohledu nad trhy v energetických odvětvích
 • regulace cen
 • šetření soutěžních podmínek
 • Více informací na domovských stránkách ERÚ.

Dokumenty ke stažení

Přihlášení společnosti PRIMAGAS k Etickému kodexu

Znění Etického kodexu obchodníka

800 736 736 ZÁKAZNICKÁ LINKA ZDARMA