MOL ČS C388 Přerov nad Labem

rozc. u obory
289 16, Přerov nad Labem