Přejít na obsah

Nouzové linky

Nouzová linka nonstop - únik propanu

Pro případ úniku LPG volejte nepřetržitý technický servis:

602 344 125

Technické oddělení Primagas

volejte v pracovní dny od 8:00 do 15:00 h.

226 227 123