Vytápějte propanem od Primagasu!

Kvalita plynu a služeb PRIMAGAS

Žádné kompromisy v kvalitě!
Kvalita služeb dle ISO 9001:2015

Kvalita plynu pravidelně kontrolována ČOI, přesvědčte se!

Kvalita služeb

ISO 9001:2015

PRIMAGAS zavedl a používá systém managementu kvality v oboru:

  • Nákup a prodej topných, technologických a pohonných plynů, servis tlakových nádob a plynových zařízení
  • Skladovaní, plnění a distribuce zkapalněných ropných plynů (LPG)

PRIMAGAS jako certifikovaná společnost podléhá pravidelným auditům dle normy ISO 9001:2015. Uděleným certifikátem s mezinárodní platností přijala naše společnost dobrovolný závazek vytvářet, dokumentovat, uplatňovat, udržovat a trvalého zlepšovat systém řízení kvality v souladu s požadavky normy ISO 9001:2015. Tímto závazkem prokazuje PRIMAGAS svou schopnost trvale poskytovat produkty a služby, splňující požadavky zákazníků a příslušné právní požadavky, jakož i tyto požadavky trvale zlepšovat.

Certifikát ISO 9001:2015 pro PRIMAGAS Integrovaná politika kvality PRIMAGAS EKO-KOM Zapojení do systému sdruženého plnění

Kvalita plynu

Všem zákazníkům Primagas dodává pouze vysoce kvalitní LPG.

Náš plyn pravidelně testujeme v certifikovaných laboratořích a vždy splňuje příslušné normy. Díky zázemí SHV Energy, největšího světového distributora LPG, jsme schopni diverzifikovat náš nákup, aby i v případě lokálního nedostatku nebo výpadku některé rafinérie naše spolehlivost dodávek a kvalita plynu nebyla ohrožena. 
Osvědčení o kvalitě propanu Osvědčení o kvalitě propan-butanu
Osvědčení o kvalitě bio propan-butanu Potvrzení o registraci právnické osoby distributora PHM

Kontroly paliva LPG

Kontroly kvality LPG na čerpacích stanicích České obchodní inspekce se na čerpacích stanicích konají v průběhu celého kalendářního roku.

LPG od Primagasu vždy bez problémů prošlo testem kvality paliva, můžete si tak být jisti, že s Primagasem tankujete do vašeho automobilu kvalitní LPG.

Protokoly kontroly ČOI: