PRIMAGAS Dodavatel LPG

Kvalita plynu a služeb PRIMAGAS

Žádné kompromisy v kvalitě!

Kvalita služeb dle ISO 9001:2015

Kvalita plynu pravidelně kontrolována ČOI, přesvědčte se!

Kvalita služeb

ISO 9001:2015

PRIMAGAS zavedl a používá systém managementu kvality v oboru:

  • Nákup a prodej topných, technologických a pohonných plynů, servis tlakových nádob a plynových zařízení
  • Skladovaní, plnění a distribuce zkapalněných ropných plynů (LPG)

PRIMAGAS jako certifikovaná společnost podléhá pravidelným auditům dle normy ISO 9001:2015. Uděleným certifikátem s mezinárodní platností přijala naše společnost dobrovolný závazek vytvářet, dokumentovat, uplatňovat, udržovat a trvalého zlepšovat systém řízení kvality v souladu s požadavky normy ISO 9001:2015. Tímto závazkem prokazuje PRIMAGAS svou schopnost trvale poskytovat produkty a služby, splňující požadavky zákazníků a příslušné právní požadavky, jakož i tyto požadavky trvale zlepšovat.

Kvalita plynu

Všem zákazníkům Primagas dodává pouze vysoce kvalitní LPG.

Náš plyn pravidelně testujeme v certifikovaných laboratořích a vždy splňuje příslušné normy. Díky zázemí SHV Energy, největšího světového distributora LPG, jsme schopni diverzifikovat náš nákup, aby i v případě lokálního nedostatku nebo výpadku některé rafinérie naše spolehlivost dodávek a kvalita plynu nebyla ohrožena. 

Autocisterna PRIMAGAS LPG

Naše flotila autocisteren

Máme online přehled nejen o pozicích, ale též o provozních parametrech a technickém stavu všech našich vozidel.