LNG PRIMAGAS

LNG - zkapalněný zemní plyn

Dodávky kvalitního LNG

do čerpacích stanic i pro průmyslové účely

Jsme lídr na českém trhu v dodávkách LNG pro dopravní účely!

Co je to LNG?

LNG je zkapalněný zemní plyn

z anglického Liquefied Natural Gas

Jde o zemní plyn (téměř čistý metan), zbavený CO2, H2S, vody a dalších nečistot a podchlazený na -162°C do kapalné formy. Zkapalněný zemní plyn je studená, namodralá, průzračná kapalina bez zápachu, nekorozivní, netoxická, s malou viskozitou. Zkapalněný zemní plyn zaujímá cca 600x menší objem, než plynný zemní plyn a skladuje se v kryogenních nádržích.

Fyzikální údaje:

 • Hustota LNG je 0,4 – 0,5 kg/m3
 • 1 kg LNG má výhřevnost okolo 15 kWh a přes 54 MJ
 • 1 litr LNG představuje okolo 6,7 kWh a 24,3 MJ

Naše sesterská firma PRIMA LNG, která v tomto případě funguje jako náš subdodavatel, zajišťuje instalaci LNG systémů, čerpacích stanic a ve spolupráci s naší polskou sestrou Gaspol i dodávky samotného produktu po celé Evropě (terminály Swinoujscie, Kaliningrad, Rotterdam, Zeebruge a další). Kvalita LNG i technologie tedy splňuje nejvyšší bezpečnostní i průmyslové standardy!

LNG první plnění u zákazníka
První plnění LNG u zákazníka
LNG od Primagasu a PRIMA LNG
Naše sesterská firma PRIMA LNG zajistí dodávky LNG i technologii stanice!

LNG v dopravě

Výhody LNG pro dopravní účely

Výhodné všude tam, kde je pravidelný odběr a vysoké spotřeby - tedy typicky nákladní automobilová doprava, MHD, autobusy a lodě.

 • Levnější

  Nízká spotřební daň, žádná silniční daň, malý objem a vysoká energetická hustota = dlouhý dojezd na jedno tankování a dlouhodobě podstatně levnější provoz než na Diesel.
 • Ekologičtější

  nízké emise škodlivin (až -28% emisí CO2 oproti Dieselu), neobsahuje síru a má velmi nízké emise oxidů dusíku, splňuje normu EUR VI, brzy na trhu i BioLNG (-97% emisí CO2 oproti Dieselu i Natural 95).
 • Bezpečnější

  Vysoká zápalná teplota LNG 580°C (dvakrát vyšší než u Natural 95), lehčí než vzduch, možnost vjezdu do garáží.
 • Tišší provoz

  72 dB vs. 82 dB u tradičních paliv. Splnění norem PIEK, nepřispívá tedy k hlukovému znečištění ve městech

Nabídka PRIMAGAS

LNG pro pohonné účely

Nabízíme zajištění celého projektu a instalace ČS LNG u zákazníka a zajištění pravidelných dodávek kvalitního produktu, ať už se jedná o veřejnou nebo interní čerpací stanici. V současné době zavážíme všechny veřejné LNG stanice na českém trhu!

Typy čerpacích stanic: 

 • Mobilní (20-40 m3, pouze pro provizorní účely) 
 • typ Skid (30 m- 60 m3, pro menší odběry, kompaktní instalace) 
 • Stacionární stanice (80 ma více, klasická instalace s vertikálním zásobníkem)

Zajistíme pronájem stanice i dodávky LNG! 

 1. Návrh velikosti a typu stanice
 2. Cenová nabídka
 3. Zajištění projektové dokumentace a inženýringu u externích partnerů
 4. Technologie včetně instalace a uvedení do provozu
 5. Garantované dodávky vysoce kvalitního LNG

PRIMA LNG
V rámci skupiny dodáváme LNG po celé Evropě!

LNG v průmyslu

Výhody LNG pro průmyslové účely

Výhodné všude tam, kde není zaveden zemní plyn a předpokládají se vysoké odběry, případně jako záložní zdroj pro energeticky náročné provozy.

 • Nezávislost na rozvodných sítích

  Všude, kde není k dispozici přípojka na zemní plyn. LNG má vysokou výhřevnost přes 54MJ/kg.
 • Ekologie

  Velmi nízké emise CO2, neobsahuje síru, mizivé emise oxidů dusíku, brzy na trhu i BioLNG z obnovitelných zdrojů.
 • Bezpečnost

  Vysoká zápalná teplota LNG 580°C, lehčí než vzduch, splnění veškerých bezpečnostních norem.
 • Univerzálnost

  LNG lze využít na vytápění i do mnoha průmyslových technologií - všude tam, kde by fungoval zemní plyn, funguje i LNG!

Nabídka PRIMAGAS

LNG pro průmyslové účely

Nabízíme Dodávky LNG do vnitropodnikového provozu a pronájem LNG stanice včetně instalace. Celý projekt instalace LNG zásobníku a výparníkové stanice je zastřešovaný sesterskou firmou PRIMA LNG, která instaluje LNG systémy po celé Evropě.

Zajistíme projekt od A až do Z:

 1. Návrh velikosti a typu stanice

 2. Cenová nabídka
 3. Zajištění projektové dokumentace a inženýringu u externích partnerů
 4. Technologie včetně instalace a uvedení do provozu
 5. Garantované dodávky vysoce kvalitního LNG

LNG pro průmyslové účely - instalace vertikálního zásobníku na LNG od Primagasu

Poptávkový formulář LNG

Prosím vyplňte povinná pole a odešlete poptávku znovu.

Hang on! We're just checking that your information gets through to us