Přejít na obsah

Udržitelnost našeho podnikání

Do roku 2040 bude veškerá naše energie z obnovitelných zdrojů!

Přidejte se k nám na cestě k trvale udržitelné budoucnosti.

Uhlíková úspora z našeho podnikání

Uhlíková úspora našeho podnikání

Kolik tun CO2 jsme za poslední rok ušetřili našim zákazníkům, kteří přešli z paliv s vyšší uhlíkovou stopou na naše LPG, LNG nebo bio LPG?

0 0 3 5 0 4 t CO2 ekvivalentu

Jak si mám toto číslo představit? Je to ekvivalent například:

Náš závazek v rámci celosvětové skupiny SHV Energy

Do roku 2040 bude 100% naší distribuované energie pocházet z obnovitelných zdrojů

A již v roce 2025 dosáhneme 25% snížení v kg CO2 emisí na tunu distribuovaného LPG.

Prostřednictvím našich základních produktů LPG and LNG dodáváme již nyní čistší alternativu k tuhým palivům, dieselu a benzinu. SHV Energy však nadále investuje, abychom splnili své cíle do roku 2040 a nabídli našim zákazníkům zcela udržitelné portfolio bio LPG, bio LNG nebo rDME.

Náš příspěvek k proměnám energetiky

SHV Energy - časová osa našeho podnikání

 • 1896

  Uhlí

 • 1950

  LPG (Propan Butan)

 • 2013

  LNG

 • 2018

  Futuria Propan (bio LPG)

 • 2024

  Futuria LNG (bio LNG)

 • 2025+

  Futuria DME (rDME - obnovitelný dimethylether)

 • 2035+

  Pokročilá syntetická biopaliva a zelený vodík

Produktová řada Futuria

LNG PRIMAGAS

Futuria LNG (bio LNG)

Zkapalněný biometan, dodaný autocisternami do čerpacích stanic LNG, nebo do technologií. Již brzy v naší nabídce pro ČR!

rDME Primagas

Futuria DME (rDME)

rDME, tedy obnovitelný dimetylether je čistý, bezbarvý plyn s podobným využitím jako LPG – lze jej snadno vyrobit z obnovitelných zdrojů, zkapalnit a dodat až na místo spotřeby stejně jako LPG. Naše mateřská společnost SHV Energy již v roce 2025 tento produkt uvede na evropské trhy!

Úspora emisí

V roce 2023 se Primagas opět podílel na zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.

To bylo možné díky účasti v Systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů, který zajišťuje autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. Konkrétní vyčíslení podílu na celkovém snížení produkce skleníkových plynů je dostupné ke stažení níže.

Společenská udržitelnost

Společenská udržitelnost a odpovědnost

Jak podporujeme lokální komunity a jak jednáme s našimi partnery?