Přejít na obsah

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy a bezpečnostní program

Orientace na bezpečnost je hlavní zásadou našeho podnikání. Vždy se řídíme platnou legislativou, a proto jsou všechny bezpečnostní dokumenty na našich stránkách vždy aktuální.

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy jsou dokumenty, které poskytují důležité informace o chemických látkách a směsích, tedy i o plynech LPG.

Chemické látky a směsi jsou na bezpečnostních listech v celé Evropě jednotným způsobem označeny, popsány a klasifikovány.

Bezpečnostní listy uvádějí všechny informace zásadní pro ochranu bezpečnosti, ochranu lidského zdraví a životního prostředí.

Bezpečnostní program

Informace pro veřejnost o našich plnírnách a informace o hlavních rizicích.

Bezpečné cesty našeho plynu

Bezpečné cesty našeho plynu

Řidiči našich cisteren byli profesionálně proškoleni, jak sjíždět z kopce ostrými zatáčkami, nouzově brzdit na veškerých površích a jak se vypořádat se smykem.