1. ÚVOD »
  2. O nás »
  3. Aktuality »
  4. Soutěž "Zimní fotografie PRIMAGAS 2019"

Zbystřete zrak! Máme pro Vás zimní SOUTĚŽ! 


Nasdílejte nám do komentářů na Facebooku vaši nejlepší zimní fotografii.  Může to být cokoliv, od zimní zahrady, krajiny až po zimní zátiší vašeho obýváku.  Soutěž probíhá od 15. února. Vítěze soutěže vybereme 22. února 2019, 
ve 13:00. 

A jaká odměna čeká na výherce?  Může se těšit na skvělý termohrnek, který se v těchto zimních měsících určitě hodí. Společně s termohrnkem dostane i parádní důvod těšit se na léto, protože k němu doputuje ještě grilovací sada! 

Přejeme hodně štěstí! 

picture-lightbox-15461080654227413305c27bca1d94db

 

Pravidla soutěže "Zimní fotografie PRIMAGAS 2019"

  1. Pořadatel soutěže

1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „Zimní fotografie PRIMAGAS 2019" (dále jen „Soutěž“) je společnost PRIMAGAS s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 30, 140 00, IČ: 47118008 (dále jen „pořadatel“ nebo „PRIMAGAS s.r.o.“).

1.2 Tato soutěž není pořádána ve spolupráci se společností Facebook. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována společností Facebook ani s ní spojena.

  1. Doba platnosti soutěže

2.1 Soutěž probíhá od 15. 2. 2019. do 21. 2. 2019. 23:59 hodin.

2.2 Soutěžní úkol bude zveřejněn v době konání soutěže na stránce na Facebooku (https://www.facebook.com/PrimagasCZ/) s odkazem na tato kompletní pravidla.

  1. Účastníci soutěže

3.1 Soutěže se může zúčastnit spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který je starší 18 let a má doručovací adresu na území České republiky nebo (dále jen „Soutěžící“ nebo „Účastník“).

3.2 Účastník musí splňovat pravidla použití sítě Facebook uvedená na https://www.facebook.com/policies/

3.3 Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“).

  1. Pravidla soutěže

4.1 Soutěžní úkol zní: “Nasdílejte nám do komentářů vaši nejlepší zimní fotografii.”

4.2 Výherce ceny vybere porota složená ze zástupců pořadatele. Výherce obdrží výhru označenou jako “Výhra” popsané v bodě 5.1

4.3 Každý soutěžící může odpovědět na soutěžní úkol jen jednou. Vyhrát může v rámci soutěže také pouze jednou.

4.4 Účastníci soutěže musí mít vytvořený veřejný osobní facebookový profil

4.5 Pořadatel je oprávněn Účastníka ze soutěže vyřadit.

  1. Výhry a podmínky získání výher

5.1 Do soutěže na facebookové stránce Primagas Česká republika je jako výhra vložen termohrnek a grilovací sada.

5.2 Výherce soutěže budou o výhře informován na Facebooku na Primagas Česká republika a v soukromé zprávě.

5.3 Pokud by se výhercem měl stát soutěžící, kterému není možné podle těchto pravidel výhru poskytnout, pak příslušná výhra bude udělena dalšímu vybranému soutěžícímu.

5.4 Aby mohl výherce získat cenu, musí pořadateli doručit své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu a email).

5.5 Pokud pořadateli výherce nepošle údaje pro zaslání výhry do 3 pracovních dnů od výzvy nebo se mu nepodaří výhru doručit, bude výhra doručena druhému výherci v pořadí.

5.6 Pořadatel je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení, výherní příspěvek na stránce Primagas Česká republika

  1. Závěrečná ustanovení

6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na Facebooku, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

6.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje pořadateli dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů – nickname a pro případ, že se stane Výhercem také jména, příjmení, přesné adresy bydliště a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla pořadatele.

6.3 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

6.4 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 14. 2. 2019.

800 736 736 ZÁKAZNICKÁ LINKA ZDARMA