Přejít na obsah
Kategorie PRIMA BLOG
Zpět na přehled článků

Na návštěvě u... 16.05.2023

Na návštěvě za uměleckým sklářem v Jizerských horách

Na návštěvě u Skláře
Umělecká sklárna v Desné v Jizerských horách

Sklářství má v Česku velkou tradici. Zejména v severních Čechách najdeme sklářské dílny na každém rohu. Jednu takovou má i pan Martin Štefánek se svým kolegou Arnoštem v Desné v Jizerských horách. Založil ji před 22 lety, sklářství se věnuje 40 let a stále má napilno.

Martin Štefánek se práci se sklem se věnuje celý svůj život. Má v sobě neuvěřitelnou vášeň pro tento materiál a jeho umění je bezesporu ohromující. Zabývá se hlavně zakázkovou výrobou, která se poté expeduje za zákazníky do celého světa.

Když jsme přijeli do jeho dílny, pan Štefánek nás srdečně přivítal a vzal nás na prohlídku. Vysvětlil nám, jakými technikami pracuje s různými druhy skla a jakými způsoby vytváří různé tvary a vzory. Bylo fascinující vidět, jak se před našima očima rodí jedinečné kusy uměleckého skla.

Rozhodl se nás provést celým procesem, a tak jsme se společně přesunuli do místa, kde probíhá tavení skla. Nadšeně jsme sledovali, jak ohnivý plamen v peci pomalu roztavuje skleněné suroviny. Pan Štefánek nám vysvětlil, jak důležité je jejich správné složení a jaké vlastnosti každá z nich do skla přináší.

Poté jsme se přesunuli na místo, kde se formuje rozpálené sklo. Viděli jsme zručné ruce sklářů, jak pracují s rozžhaveným sklem, foukají do trubic, tvarují ho pomocí nástrojů a vytvářejí jedinečné tvary. Pan Štefánek nám ukázal několik svých mistrovských kousků a sdílel s námi svou vášeň a oddanost sklářskému řemeslu.

Byli jsme ohromeni nejen zručností a precizností, kterou skláři prokázali, ale také jejich kreativitou. Každý výrobek, který vznikal pod jejich rukama, byl unikátní a nesl v sobě kousek sklářského umění.

Tavící sklářská pec na LPG - PRIMAGAS
Pan Štefánek (vlevo) se svým kolegou u sklářské pece

Jak je využití propanu ve sklárně?

Propan z plynového zásobníku je často využíván v sklářských pecích jako palivo pro ohřev a tavení skla. Při správném a efektivním využití přináší propan mnoho výhod a je preferovanou volbou pro mnoho sklářských dílen.

Zásobník s propanem, který je připojen k sklářské peci, slouží jako zdroj paliva pro ohřev hořáků a udržování potřebné vysoké teploty v peci. Propanové zásobníky jsou vybaveny ventily a bezpečnostními opatřeními, která zajišťují řízenou dodávku plynu a minimalizují riziko nebezpečí.

Propanové zásobníky - PRIMAGAS
Plynové zásobníky na propan, které jsou napojeny na plynový hořák sklářské pece

Jednou z výhod využití propanu je jeho vysoká energetická hodnota. Propan poskytuje vysoký výkon a rychle dosahuje potřebných teplot pro tavbu skla. To umožňuje efektivní a rychlý průběh sklářského procesu.

Další výhodou propanu je jeho čistota. Při spalování propanu vzniká minimální množství emisí a nečistot. To je důležité z hlediska kvality výrobků, které se v sklářské peci vytvářejí. Čistý a bezpečný provoz je zajištěn důkladnou údržbou a kontrolou zásobníku a připojeného zařízení.

Sklářské pece, které používají propanový plyn, jsou vybaveny regulátory, které umožňují přesné řízení teploty a intenzity hoření. Tím sklářům poskytují větší kontrolu nad procesem a umožňují dosažení požadovaných vlastností a kvality skla.

Technologie ve sklárně PRIMAGAS

Plynové zásobníky na propan ve sklárně | PRIMAGAS

Využití nadzemních plynových zásobníků na propan napojené na tavící pec v umělecké sklárně 

Sklář v Jizerských horách
Umělecká díla ze sklárny v Desné - PRIMAGAS
Umělecká díla ve sklárně - PRIMAGAS
Pan Štefánek se svým kolegou - PRIMAGAS