Přejít na obsah
Kategorie PRIMA BLOG
Zpět na přehled článků

Volný čas 17.07.2023

Centrum sociálních služeb Tloskov

Tloskov - Primagas a sportovní hry
Centrum sociálních služeb Tloskov a jeho Sportovní hry

Primagas usiluje o to být společensky zodpovědnou firmou a odpovědně podnikat, proto se snažíme do našich každodenních činností zahrnout sociální i enviromentální hlediska.

V naší široké škále zákazníků je také jeden, pro nás už speciální, a to Centrum sociálních služeb Tloskov (dále jen CSS Tloskov). CSS Tloskov nabízí pomocnou ruku všem, kteří se díky svému zdravotnímu stavu, zejména mentálnímu postižení, ocitli v nepříznivé situaci. Jak sami uvádí na svém webu, nabízejí alternativní domov, denní či poradenské služby, dále odlehčení osobám, které trvale pečují o své blízké s mentálním postižením, tím, že se o jejich zdravotně postiženého člena rodiny dočasně postarají a budou se snažit naplnit jeho potřeby a přání stejně, jako tak činí jeho nejbližší. 

CSS Tloskov sídlí v krásném prostředí středního Povltaví, v okrese Benešov v nádherných prostorách původního barokního zámečku, kde (samozřejmě) chybí přípojka zemního plynu. CSS Tloskov tak objekt vyhřívá pomocí propanového vytápění PRIMAGAS již od roku 2007.

Zámek Tloskov
Centrum sociálních služeb Tloskov

Jde o velký objekt, před vstupem do areálu mají tedy nainstalované 3 zásobníky, každý o objemu 17 m3, takže v nich je dohromady uloženo 24 tun LPG. Za jeden rok přijede naše autocisterna více než 30x zásobníky doplnit. Od roku 2007 jsme do Tloskova dodali neuvěřitelných 9,3 milionu litrů, což je 5000 tun LPG.

Všichni zaměstnanci CSS Tloskov dělají svou práci s láskou a nasazením, jak jsme se měli jako PRIMAGAS již mnohokrát šanci přesvědčit.

Od roku 2010 jim totiž kromě plynu poskytujeme i fyzickou pomoc našich zaměstnanců, a to konkrétně na jimi pořádaných Sportovních hrách pro sportovce s mentálním postižením z celé České republiky a Slovenska. Letos se konal již neuvěřitelný jubilejní 30. ročník, kdyby nepřišla pandemie covidu, který pořádání přerušil, bylo by číslo ještě vyšší. Hry se konají ve venkovním areálu Juniorcamp na Nové Živohošti u slapské přehrady, kam jsou sportovci dovezeni autobusy.

Tloskov - Sportovní hry
Zaměstnanci společnosti Primagas pomáhají s pořádáním Sportovních her

PRIMAGAS na hrách pořadatelům pomáhá s organizací her, péčí o sportovce a zajištěním hladkého průběhu všech disciplín. Je to vždy den plný úsměvů, radosti z odvedených sportovních výkonů. Všichni sportovci se na hry těší, účastní se všech soutěží s plným nasazením a vzájemně si fandí. 

Disciplíny jsou rozdělené pro sportovce podle míry jejich postižení na atletické disciplíny tak, jak je známe od zdravých sportovců – běh, skok do dálky, hod kriketovým míčkem, stolní tenis apod. a přizpůsobené atletické disciplíny tzv.  „Zkus, co dokážeš“ pro sportovce s vyšší mírou podpory.

Po skončení sportovní části následuje vždy kulturní část programu, letos všechny roztančil Michal David se svými největšími hity.

Tloskov - Michal David a Primagas
Zaměstnanci společnosti Primagas s Michalem Davidem

PRIMAGAS vnímá jako svou povinnost a zároveň čest se her účastnit a nabídnout svou pomoc a přiložit ruku k dílu. Je to pro nás vždy plnohodnotně strávený čas a na konci dne všichni odjíždíme domů s dobrým pocitem. Už nyní se těšíme na další ročník.