Přejít na obsah
Kategorie PRIMA BLOG
Zpět na přehled článků

Volný čas 20.06.2022

O pronájem lehkých kompozitních LPG láhví je mezi karavanisty zájem. Stojí 1 Kč na den

moderní plynová láhev pro karavanisty od Primagasu
Kompozitní láhev Primagasu

Karavaning zažívá masový rozvoj, což nutí dodavatale umožnit komfortnější distribuci LPG láhví. V posledních letech se tak na trhu zformoval speciální segment LPG láhví určených především pro obytná vozidla. Nádoby z kompozitního materiálu jsou plněny čistým propanem a zákazník si je může pouze zapůjčit za symbolickou cenu. Prodejní síť, kde je možné láhve měnit či vracet se rozrůstá. V příštím roce bude moci karavanista doplnit zásobu LPG v pronajaté láhvi téměř v každém českém okrese.

V Česku v posledních letech silně vzrostla obliba karavaningu. Koronavirová krize a související omezení tento trend ještě více podpořily. Podle loňských statistik Asociace kempování a karavaningu stoupl počet nově zaregistrovaných obytných vozů meziročně o vysoké desítky procent. Z nedávného průzkumu společnosti Campiri, české platformy pro půjčování obytných vozů a karavanů, pak vyplývá, že až 30 procent lidí zvažuje dovolenou, na kterou by vyjelo právě s obytným vozem, případně s karavanem za auto.

Karavaning je ze své podstaty odkázán na zdroj energie, který je nezávislý na distribučních sítích. Nedílnou součástí obytných vozů je proto zpravidla zdroj plynu, konkrétně LPG distribuované v tlakových láhvích. Ten zajisťuje fungování grilu, lednice nebo vytápění. Na trhu funguje paralelně více způsobů výměny prázdných plynových láhví za plné, což může situaci zvláště na cestách karavanem komplikovat. Velcí renomovaní dodavatelé od vás zpravidla odeberou i láhve konkurence, protože disponují mechanismy, které jim umožňují si poté obaly vzájemně povyměňovat. Nelze však vyloučit, že menší lokální obchodník od vás prázdné láhve nepřevezme, protože mu nepatří.

Není možné spoléhat ani na doplnění láhví na čerpací stanici LPG. „Ruční“ plnění propan-butanových láhví je zde ze zákona zakázáno a zákazníkovi za to hrozí pokuta až 50 000 korun. Plynové láhve mohou plnit pouze specializované plnírny, které jednak prověří technický stav láhve, a hlavně zajistí doplnění správného množství plynu. „Neodborné plnění láhve může způsobit její přeplnění. K tomu dojde snadno tím, že v láhvi zůstal zbytek nespotřebovaného plynu. Navíc LPG láhve se plní v kilogramech, kdežto na čerpacích stanicích se propan-butan prodává v litrech. Poměr litru a kilogramu LPG není za různých teplot stálý, a proto na čerpačce nelze doplnit správné množství plynu,“ varuje Jiří Karlík, odborník na LPG a ředitel společnosti Primagas.

S rostoucím zájmem o karavaning proto dodavatelé začínají nabízet řešení šité na míru právě rekreačním vozidlům. Vzniká samostatný segment LPG láhví pro karavany, kde je charakteristickým rysem, že místo klasických 10kg ocelových láhví se využívají lehké a výrazně odolnější nádoby z moderních kompozitních materiálů. „Namísto klasické směsi propanu a butanu jsou kompozitní tlakové LPG láhve pro karavany plněny výhradně čistým propanem. Kromě toho, že je propan výhřevnější, jeho spalováním nevznikají jedovaté oxidy síry a nezanechává skvrny třeba na hrncích a dalším nádobí, má zvláště pro karavanisty jednu podstatnou výhodu. Odpařuje se už od ‒42 stupňů Celsia, takže při použití během mrazů není omezeno použití LPG láhve, ve které by jinak mohl zůstávat nespotřebovaný, tedy neodpařený butan,“ popisuje Jiří Karlík s tím, že čistým propanem se již plní i 5kg láhve určené primárně pro plynové grily, ale i část běžných 10kg ocelových láhví.

Kompozitní láhev pro karavanisty

10kg kompozitní láhev

Čistý Propan (topný)

Cena obalu:

Láhve jsou zapůjčeny na základě smlouvy za cenu 2 Kč/den

Láhev se dává do nájmu

Na trhu samozřejmě existuje možnost zakoupit vlastní kompozitní láhve. Jde však o investici v řádu tisíců korun za jednu láhev a obytný vůz zpravidla využívá dvě. Výrazně ovšem roste zájem o pronájem karavanových LPG láhví, což je pro karavaning, který se stává masově rozšířeným způsobem trávení dovolené, optimální obchodní model. „Náš koncept pronájmu kompozitních láhví pro obytná vozidla umožňuje zapůjčení láhve na libovolnou dobu za 1 korunu na den. Za posledních 12 měsíců se objem prodaného LPG v zapůjčených karavanových láhvích i počet zákazníků více než zdvojnásobil ve srovnání s předchozím obdobím,“ říká Jiří Karlík. „První láhev či láhve pro obytňák dodáme zákazníkovi přímo na zvolenou adresu. Následně může naše červené kompozity měnit za plné plošně po celém Česku. Prodejní síť s karavaningovými kompozity jsme výrazně rozšířili v loňském roce, aktuálně je jich přes 20, ale nadále rychle přibývají další. Cílem je pokrýt většinu okresů, takže předpokládáme, že v příštím roce si bude karavanista moci vyměnit nebo vrátit pronajaté LPG láhve přibližně na 50 místech v celém Česku,“ dodává Jiří Karlík.

moderní plynová láhev pro karavanisty od Primagasu