Přejít na obsah
Kategorie PRIMA BLOG
Zpět na přehled článků

Volný čas 5 minut 01.01.2022

Od Nového roku se výrazně zpřísní energetické požadavky u novostaveb. Plyn zůstává ve hře, a to i tam, kde není přípojka

Primagas plynový zásobník
Plynový zásobník pro lokality, kde není k dispozici přípojka.
Energetický standard tzv. budovy s téměř nulovou spotřebou energie platí již od 1. 9. 2020. Od 1. 1. 2022 se však požadavky na výstavbu nových budov dále zpřísnily. Pro splnění standardu již nestačí předepsaná tepelná izolace. U novostaveb bude často třeba počítat s určitým podílem energie z obnovitelných zdrojů, popř. s využitím řízeného větrání. Plynové vytápění, ať už ve formě zemního plynu nebo čistého propanu ze zásobníku je nadále vyhovujícím i smysluplným řešením.

Od 1. 1. 2022 se opět zpřísní požadavky na výstavbu nových budov. Jde o další krok směrem k budovám s téměř nulovou spotřebou energie. Tato změna má zásadnější dopady do konceptu budov, než počáteční zavedení nZEB (z anglického „nearly zero-energy buildings“) v roce 2020. Nově již nestačí ke splnění požadavků na nižší podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů realizovat jen předepsanou tloušťku tepelné izolace.

Konkrétním dopadům nových legislativních požadavků na ukazatele energetické náročnosti budov se věnuje studie, kterou zpracoval Ing. Miroslav Urban, PhD. z katedry technických zařízení budov Fakulty stavební ČVUT. Studie konceptů technického řešení systémů pro vytápění rodinného domu porovnává modelovou novostavbu bungalovu, ale i dvoupodlažního rodinného domu, popř. rekonstrukci staršího venkovského domu.

Ze studie vyplývá, že u novostavby splňují požadavky na limit podílu energie z neobnovitelných zdrojů od 1. 1. 2022 spolehlivě kotel na pelety, tepelné čerpadlo i zemní plyn. Využití elektřiny jako hlavního zdroje vytápění v novostavbách ale nová legislativa zkomplikovala. „Za předpokladu ‚kosmetického‘ doplnění nějakého podílu obnovitelné energie a vyššího standardu zateplení obálky budovy lze však stále počítat také s alternativou v podobě LPG, resp. čistého propanu dodávaného do zásobníku,“ říká Ivan Indráček, výkonný předseda České asociace LPG. „Propanové vytápění se totiž v souvislosti s nutnou výměnou starých kotlů stále častěji využívá jako alternativa zemního plynu hlavně v lokalitách, které nejsou plynofikovány. Nejde přitom jen o odlehlé horské oblasti, velký podíl obcí mimo distribuční soustavu zemního plynu je například ve Středočeském a Jihočeském kraji,“ dodává Ivan Indráček.

To potvrzují údaje společnosti Primagas, předního dodavatele LPG, podle kterých tvoří více než 80 % nových instalací propanových zásobníků u rodinných domů rekonstrukce otopné soustavy při přechodu z tuhých paliv, a to z velké části ve zmíněných regionech. Plynové kondenzační kotle fungují na propan stejně jako na zemní plyn a lze na ně také čerpat Kotlíkové dotace nebo dotace z programu Nová zelená úsporám.

U běžné rekonstrukce staršího domu se od ledna 2022 nic nemění. Podle souhrnné zprávy studie ČVUT tak lze předpokládat, že při splnění minimálního požadavku na zateplení obálky budovy vyhoví prakticky jakékoliv technické řešení a splnění požadavku na energetickou náročnost budovy bude vcelku bezproblémové. „Pokud jde o novostavbu, neobejdeme se u LPG v blízké budoucnosti bez vyššího podílu obnovitelné energie nebo bude nutné objekt doplnit systémem nuceného větrání se zpětným získáváním tepla,“ přibližuje situaci Miroslav Urban, autor studie z Fakulty stavební ČVUT. „Nucené větrání však neplní jen funkci úsporného opatření, ale v současnosti jde ve stavebnictví vlastně už o poměrně běžný prvek, který zejména v zimním období výrazně zvyšuje komfort a kvalitu vzduchu v domě,“ dodává Miroslav Urban.

Budova splňující nové požadavky nZEB II by tedy měla od roku 2022 optimálně propojit úsporný architektonicko-stavební koncept, účinné technologie a případně i využít dostupné obnovitelné zdroje. Pokud tyto složky nebudou ve vzájemné rovnováze a některý prvek bude upozaděn, zákonitě se musí posílit zbývající dva.

„Bude-li novostavba stavěna se standardem prostupu tepla minimálně na spodní úrovni požadavku pro obálku pasivních domů a s řízeným větráním, LPG je možné bez problémů využít i samostatně, popř. doplnit o krb. Ideální je však z tohoto hlediska kombinace s fotovoltaikou. V takovém případě postačí pro dodržení požadavku maximálního množství energie z neobnovitelných zdrojů i přirozené větrání bez rekuperace tepla, které však u moderních domů už často není z praktického hlediska vhodné,“ uzavírá Jiří Karlík ze společnosti Primagas a dodává, že velký potenciál má do budoucna bioLPG, které vzniká z obnovitelných zdrojů. Jeho uhlíková stopa je tedy až o 80 % nižší než u klasického fosilního LPG. Na českém trhu se objevilo poprvé loni a distribuovalo se přimíchané do autoplynu. Protože jde z chemického hlediska o totožné produkty, jsou mísitelné v libovolném poměru. Princip je tedy obdobný jako u bioCNG nebo zelené elektřiny a bioLPG může klasické fosilní LPG v budoucnu zcela nahradit.

LPG a nová legislativa novostaveb

Vše o topení plynem ze zásobníku v kontextu nové legislativy - webinář zdarma!

Webinář TZB info na téma vytápění LPG