1. ÚVOD »
  2. Primagas LPG

Co je LPG - propan a propan butan

LPG jsou zkapalněné ropné plyny (anglická zkratka „LPG" vznikla ze slov Liquefied Petroleum Gas) - propan, butan a jejich směsi.

LPG má původ stejně jako benzín a nafta v ropě (vzniká při její rafinaci). Získávat se ale dá (a z více než poloviny také získává) ze zemního plynu coby kapalná frakce separovaná od metanu v průběhu těžby. Souhrnně jde o směs zkapalněných rafinérských plynů – uhlovodíků, obsahující převážně propan a butan a menší množství vyšších uhlovodíků, přičemž poměr obsahu propanu a butanu v LPG je v různých zemích odlišný.

Za normálních atmosférických podmínek se propan butan vyskytuje v plynné formě. Ochlazením, nebo stlačením ho lze jednoduše převést do kapalného stavu, v němž zaujímá pouze 1/260 plynného objemu. Při odběru z tlakové nádoby se LPG vypařuje - přechází z kapalného do plynného skupenství - a svůj objem naopak 260x zvětšuje.

Z hlediska bezpečnosti je důležité vědět, že LPG je těžší než vzduch. To znamená, že se usazuje vždy na nejnižším místě terénu. Proto je zakázáno uskladňovat LPG blízko otvorů do sklepů, montážních jam či kanálů a také přímo v podzemních prostorách.

Fyzikální vlastnosti a výhřevnost LPG - propanu a propan butanu

Rozdíl mezi propanem a propan-butanem je zejména v jejich schopnosti odpařit se:

  • propan se vypařuje při teplotách až do -45°C
  • butan při teplotách nad -0,5°C (což vylučuje jeho použití v chladném prostředí)
  • propan-butan v průměru jen do -13°C (závisí na poměru propanu a butanu).

Proto je propan používán zejména v chladných zimních měsících venku; pro použití v létě je vhodnější propan-butan.

Zimní a letní směs propan butanu

V České republice se v případě použití propan-butanu používají tzv. zimní a letní směs, kde je podíl propanu a butanu obsažen následovně:

Typ propan-butanové směsi Podíl propanu Podíl butanu
zimní směs 60 % 40 %
letní směs 40 % 60 %


Chemický vzorec propanu je C3H8, chemický vzorec butanu je C4H10.

Výhřevnost topného propanu PRIMAGAS

1 kg zkapalněného propanu zaujímá objem cca 2 litry a odpovídá 13 kWh elektrické energie.

Koeficient přepočtu:

  • Z kilogramů na litry: násobte sumu x 1,96
  • Z litrů na kilogramy: dělte sumu / 1,96

 

Například do zásobníku o objemu 2,1 t (4.850 l) se vejde 2.100 kg LPG, což představuje energetickou kapacitu 27.000 kWh.

Cesta plynu k zákazníkovi 

 Podívejte se, jakou cestu musí absolvovat LPG, než se opravdu dostane až k vám domů nebo do podniku:

picture-lightbox-15560814484795762815cbfeb2804e8b

 

SHV

Sledujte aktuality a příběhy ze světa LPG na našem firemním blogu!

https://blog.primagas.cz/ 

  • Zajímavosti z trhu
  • Příběhy našich zákazníků 
  • Praktické informace a tipy, nejen ohledně LPG

Brožury a materiály o LPG ke stažení

 

800 736 736 ZÁKAZNICKÁ LINKA ZDARMA