1. ÚVOD »
  2. O nás »
  3. Aktuality »
  4. Pozvánka na veletrh Infotherma 2019!

PRIMAGAS na Infothermě 2019! Soutěžte s námi o volné vstupenky!

21.-24. ledna bude PRIMAGAS součástí veletrhu Infotherma 2019 na ostravském výstavišti Černá Louka, kde budeme prezentovat nejen naši společnost, ale i novinky a produkty v oblasti vytápění a úspory energií. 

Chcete se na veletrh podívat společně s námi? Pro čtyři z vás tu máme 2 volné vstupenky!  Napište nám do komentářů nebo do zprávy na Facebooku alespoň 4 možnosti použití LPG (propan-butanu), vyčkejte jestli se na vás usměje štěstí při losování výherců a jeho vyhlášení, které proběhne 16.ledna ve 20:00! 


Přejeme hodně štěstí! 

picture-lightbox-15470365926314326165c35e7b084eea

Kompletní pravidla soutěže: 

Pravidla soutěže "PRIMAGAS na Infotherma 2019"

  1. Pořadatel soutěže

1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „PRIMAGAS na Infotherma 2019"“ (dále jen „Soutěž“) je společnost PRIMAGAS s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 30, 140 00, IČ: 47118008 (dále jen „pořadatel“ nebo „PRIMAGAS s.r.o.“).

1.2 Tato soutěž není pořádána ve spolupráci se společností Facebook. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována společností Facebook ani s ní spojena.

  1. Doba platnosti soutěže

2.1 Soutěž probíhá od 14. 1. 2019. do 16. 1. 2019. 19:00 hodin.

2.2 Soutěžní úkol bude zveřejněn v době konání soutěže na stránce na Facebooku (https://www.facebook.com/PrimagasCZ/) s odkazem na tato kompletní pravidla.

  1. Účastníci soutěže

3.1 Soutěže se může zúčastnit spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který je starší 18 let a má doručovací adresu na území České republiky nebo (dále jen „Soutěžící“ nebo „Účastník“).

3.2 Účastník musí splňovat pravidla použití sítě Facebook uvedená na https://www.facebook.com/policies/

3.3 Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“).

  1. Pravidla soutěže

4.1 Soutěžní úkol zní: “ Napište nám do komentářů alespoň 4 možnosti použití LPG (propan-butanu)”

4.2 Výherci cen se stanou autoři čtyř vylosovaných odpovědí. Výherce obdrží výhru označenou jako “Výhra” popsané v bodě 5.1

4.3 Každý soutěžící může odpovědět na soutěžní úkol jen jednou. Vyhrát může v rámci soutěže také pouze jednou.

4.4 Účastníci soutěže musí mít vytvořený veřejný osobní facebookový profil

4.5 Pořadatel je oprávněn Účastníka ze soutěže vyřadit.

  1. Výhry a podmínky získání výher

5.1 Do soutěže na facebookové stránce Primagas Česká republika je jako výhra vloženo 8 vstupenek na veletrh Infotherma 2019. Každý ze 4 Výherců získá 2 vstupenky

5.2 Výherci soutěže budou o výhře informováni na Facebooku na Primagas Česká republika a v soukromé zprávě.

5.3 Pokud by se výhercem měl stát soutěžící, kterému není možné podle těchto pravidel výhru poskytnout, pak příslušná výhra bude udělena dalšímu nejrychlejšímu soutěžícímu.

5.4 Aby mohl výherce získat cenu, musí pořadateli doručit své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu a email).

5.5 Pokud pořadateli výherce nepošle údaje pro zaslání výhry do 48 hodin od výzvy nebo se mu nepodaří výhru doručit, bude výhra doručena druhému výherci v pořadí.

5.6 Pořadatel je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení, výherní příspěvek na stránce Primagas Česká republika

  1. Závěrečná ustanovení

6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na Facebooku, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

6.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje pořadateli dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů – nickname a pro případ, že se stane Výhercem také jména, příjmení, přesné adresy bydliště a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla pořadatele.

6.3 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

6.4 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 14. 1. 2019.

800 736 736 ZÁKAZNICKÁ LINKA ZDARMA