Přejít na obsah
Kategorie PRIMA BLOG
Zpět na přehled článků

Vše o LPG 21.04.2023

Plyn má stále smysl, a to i tam, kde není přípojka

Plyn má stále smysl
Zásobníky na LPG jsou alternativou zcela nezávislou na plynovodech. Topit plynem tedy lze i bez plynové přípojky.
Termín pro výměnu starého kotle se opět blíží. Povinnost odstávky kotlů 1. a 2. emisní třídy byla jen odložena, takže jejich na výměnu zbývá opět pouhý rok a půl. Kapalný propan má stále velký význam zejména při výměně starých ekologicky nevyhovujících kotlů na tuhá paliva. 

Průzkumy ukazují, že LPG v tlakových láhvích alespoň čas od času využívá 58 % populace. Díky cenové stabilitě se ale do popředí zájmu dostává i využití čistého propanu v zásobníku jako hlavního zdroje energie pro vytápění domácností.

U starších energeticky náročnějších domů, kde mnohdy není využití například tepelného čerpadla vhodné, představuje plyn optimální řešení. Plynové kondenzační kotle stále zůstávají dobrou a ekonomickou volbou z hlediska pořizovacích, ale i provozních nákladů. Využívají i teplo spalin, díky čemuž pracují s účinností až 108 %. Pro mnoho domácností může v dnešní době již být zásadní také bezobslužný provoz a nulové nároky na přípravu nebo skladování paliva.

Přejít na plyn můžete i bez přípojky

Výhody plynového vytápění a vaření lze však využít i tam, kde nejsou dostupné rozvody zemního plynu. Umožňuje to LPG, resp. čistý propan dodávaný autocisternou do zásobníku umístěného na pozemku poblíž domu. Podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2021 v Česku využívá vytápění plynem ze zásobníku asi 23 tisíc domácností.

Nejvíce lidí bez plynové přípojky je v Jihočeském kraji, zavedený plyn zde má 46,4 % domácností. Podobná situace je i v kraji Středočeském, Libereckém nebo Královéhradeckém, kde je podíl bytů se zavedeným zemním plynem mezi 56 až 57 %. A právě tyto kraje patří k těm, kde je poměr využití plynu z lokálního domovního zásobníku vůči plynu z veřejné sítě nejvyšší.

Levnější plyn s obnovitelnou budoucností

Význam propanového vytápění, které se v poslední době stalo ekonomicky poměrně atraktivním, roste. Válka na Ukrajině a následná energetické krize sice výrazně zamávala s cenami energií, LPG si však díky nezávislosti na Rusku zachovalo svoji cenovou stabilitu. Čistý propan tak v současnosti může svojí cenou směle konkurovat zemnímu plynu.

“LPG zdražovalo během energetické krize minimálně. V případě propanu dodávaného do zásobníku činila cena v roce 2022 průměrně 2,6 Kč/kWh, a to včetně DPH, dopravy i distribučních poplatků,“ „Cenový strop u zemního plynu činí 3,025 Kč/kWh s DPH. I když už se objevují tarify pod touto úrovní, k ceně komodity je třeba připočíst ještě nemalé poplatky za distribuci plynu a poplatek operátorovi trhu”

Ing. Jiří Karlík

generální ředitel společnosti PRIMAGAS

Kolik orientačně stojí přechod na propanové vytápění?

Stejně jako u tuhých paliv, s LPG lze ušetřit nákupem plynu během letního období. Zákazník přitom nemusí platit jednorázově za celou dodávku kapalného plynu. Dodavatelé umožňují i průběžné zálohové platby.

Současně kontinuálně roste produkce Bio LPG. Jeho fyzikální vlastnosti jsou stejné jako u běžného LPG, má však o 60 až 90 % nižší emise CO2. V budoucnu tak bude možné přejít na tuto ekologickou variantu bez nutnosti rozsáhlé výměny infrastruktury, obdobně jako u eventuálního využití syntetických paliv ve spalovacích motorech.

Kolik stojí přechod na propan?

U rodinného domu s vytápěnou plochou mezi jedním a dvěma sty metry čtverečními se pohybuje celková investice, vč. instalace plynového zásobníku a kotle i započtení všech dílčích prací a materiálu přibližně mezi 115 a 180 tisíci korunami. Pokud někdo přechází na propan ze zemního plynu, kdy lze využít stávající kotel, pak se počáteční investice pohybuje mezi 60 a 100 tisíci korunami. LPG vytápění někdy dává ekonomický smysl, přestože je obec plynofikována. Vybudování zcela nové plynové přípojky totiž může být v některých případech komplikované a vyjít dráž než instalace plynového zásobníku.

Proč právě Primagas?

Nabízíme spolehlivé a bezpečné dodávky zkapalněných plynů

  • Postaráme se o zásobník a jeho bezpečnost
  • Zaručujeme se za kvalitu plynu, nezávislého na Rusku
  • Držíme stabilní ceny (které v létě ještě klesají) a umožňujeme zálohové platby
  • Nabízíme příspěvek na plynový kotel ve výši 20 000 Kč
  • Jako první dodáváme na český trh Bio LPG z obnovitelných zdrojů
PRIMAGAS autocisterna s řidičem LPG

Nezávislá energie PRIMAGAS

Propanové vytápění je čistá a především pohodlná alternativa k tuhým palivům.