Přejít na obsah
Kategorie PRIMA BLOG
Zpět na přehled článků

Vše o LPG 5 minut 29.01.2024

LPG vytápění bylo hitem i loni. Lidé na něj přechází nejčastěji po odstávce kotle na uhlí.

Vytápění propanem od Primagasu
LPG v zásobníku
Kapalný propan dodávaný autocisternou do zásobníku představuje všestranný zdroj energie, který se díky cenové stabilitě stal ekonomicky zajímavou alternativou. Zájem o LPG proto každoročně roste. V roce 2023 přešla téměř polovina zákazníků na propan z tuhých paliv, zejména z uhlí. Pětina nových odběratelů LPG opustila problematickou elektřinu a obdobný podíl domácnosti si pořídil propanové vytápění do novostavby.

LPG se v kontextu plynové krize ukázal jako mimořádně cenově stabilní zdroj energie. Podle České asociace LPG se cena čistého propanu nedostala ani k úrovni vládního cenového stropu, který musel být zaveden u zemního plynu, a průměrná cena pro domácnosti se během loňského roku pohybovala okolo 2,40 Kč/kWh vč. DPH, dopravy a distribučních poplatků. To je v porovnání s rokem 2022 v průměru o 5 % méně.

Od září už bez starých kotlů

Letošní rok bude ve znamení odstávky zbývajících starých kotlů na tuhá paliva, které nesplňují alespoň 3. emisní třídu. Po předchozím odkladu kvůli krizi vyvolané válkou na Ukrajině platí zákaz jejich provozu v objektech určených k bydlení od 1. 9. 2024. Z výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2021 vyplývá, že v Česku bylo více jak 60 % tuzemských budov postaveno nebo výrazně zrekonstruováno již před rokem 1990. „U starších domů, které jsou typické vyšší tepelnou ztrátou, většinou není při opuštění tuhých paliv moc na výběr. Nejekonomičtější variantou je zpravidla vytápění plynem, a to i tam, kde není dostupná přípojka zemního plynu,“ říká Jiří Karlík, odborník na LPG a generální ředitel společnosti Primagas.

Moderní plynový kondenzační kotel dokáže s využitím tepla spalin pracovat s účinností až 108 %. Přitom může spalovat zemní plyn nebo propan – je to jen otázka softwarového nastavení kotle, případně jednoduché úpravy provedené servisním technikem. Zatímco dříve mělo propanové vytápění vzhledem k nezávislosti na distribuční síti uplatnění spíše v odlehlých neplynofikovaných oblastech, v současnosti je jeho využití stále širší. „Na propan přechází lidé i navzdory tomu, že mají možnost se připojit k distribuční soustavě zemního plynu. Vybudování nové plynové přípojky totiž může finančně výrazně předčit instalaci propanového zásobníku,“ upozorňuje Jiří Karlík.

Přejděte plynule!

Příspěvek na kotel a projektovou dokumentaci od Primagasu vám usnadní přechod na propan v zásobníku!

Domácnosti přechází na propan z uhlí i elektřiny

Společnost Primagas eviduje za rok 2023 nárůst počtu nových koncových zákazníků o 13 %. Nejčastěji jde právě o domácnosti, které modernizovaly vytápění. 38 % nových zákazníků přešlo na propan po odstávce kotle na uhlí, druhý největší podíl ale tvoří odběratelé, kteří opustili cenově nestabilní elektřinu (20 %). Necelá pětina nových instalací jsou novostavby. 

V počtu poptávek dominuje Středočeský kraj, kde si propanové vytápění pořidilo bezmála 20 % nových odběratelů. Následují kraje Moravskoslezský a Ústecký. Jde o regiony, které jsou v jinak poměrně hustě zasíťovaném Česku nejméně plynofikované. Dle údajů ČSÚ nejsou v některých okresech Středočeského kraje dostupné rozvody zemního plynu dokonce v 70 až 80 % obcí. „Pro majitele staršího domu je pak logickou volbou propanové vytápění. Dobře zateplené novostavby s nízkou energetickou náročností v neplynofikovaných satelitech velkých měst zase někdy upřednostní plynový kotel na propan, protože budoucí úspora na provozu zvažovaného tepelného čerpadla nemusí v horizontu jeho životnosti kompenzovat výrazně vyšší pořizovací náklady,” vysvětluje Jiří Karlík. 

S námi se navíc nemusíte bát ani případného omezení fosilních paliv. Již nyní totiž nabízíme i Bio LPG, které funguje úplně stejně jako klasické. Zavazujeme se také, že veškeré naše LPG bude do roku 2040 pocházet výhradně z obnovitelných zdrojů. 

LPG vytápění - pro život bez sítí
Nadzemní LPG zásobník