Přejít na obsah
Kategorie PRIMA BLOG
Zpět na přehled článků

Vše o LPG 29.06.2023

Ceny energií donutily Čechy změnit návyky. Méně topí a přechází na jiná paliva

Spokojený zákazník Primagasu s nadzemním plynovým zásobníkem
Ilustrace spokojeného zákazníka u nadzemního zásobníku na LPG
Vysoké ceny elektřiny a plynu donutily ve vytápění dříve poměrně „pohodlné“ Čechy změnit svůj životní styl. Domácnosti se přeorientovaly na ekonomičtější paliva, jako je dřevo nebo LPG. Propan, který byl dříve považován za dražší palivo, se dnes díky stabilním cenám stává cenově dostupnou alternativou k zemnímu plynu. Lidé také omezili svou spotřebu energie a hledají způsoby, jak ušetřit při vytápění. Více než polovina domácností nyní udržuje teplotu svých domů či bytů pod 20 stupni.

Zvýšené náklady na energie v posledních měsících přiměly mnoho českých domácností k přechodu od zemního plynu a elektřiny na jiné alternativní paliva. Vzhledem k tomu, že ceny zemního plynu a elektřiny výrazně stouply, lidé oprášili kotle a kamna na dřevo, což odpovídá i loňským cenám dřeva a dřevních pelet. Mnoho domácností se také před povinnou odstávkou starých kotlů rozhodlo přejít na propan (LPG), jehož ceny nevzrostly tolik jako u zemního plynu. Vytápění propanem navíc nabízí všechny výhody zemního plynu, jako je pohodlnost používání a nově i možnost fixace cen, a to bez nutnosti připojení k distribuční síti.

Propan má neprávem nálepku drahého paliva

Dříve byl propan považován za dražší palivo, avšak dnes je jeho cena plně konkurenceschopná. Jiří Karlík, odborník na oblast LPG a generální ředitel společnosti Primagas, vysvětluje, že potenciální zákazníci často vyjadřují obavy ohledně ceny propanu. „Cena propanu skutečně byla poměrně vysoko, a to v několikaletém období asi dekádu nazpět. Pravděpodobně odtud vychází mylná představa o drahém vytápění propanem, která se přetrvává dodnes. Nicméně od té doby výrazně poklesla cena propanu a během loňské energetické krize se díky nezávislosti na Rusku zvýšila jen minimálně. V současnosti je čistý propan dostupný za 2,45 koruny za kilowatthodinu.“ Jiří Karlík také dodává, že cena propanu v Česku během plynové krize nikdy nedosáhla úrovně stanovené vládou pro cenu zemního plynu.

Vývoj průměrné burzovní ceny propanu (USD/t)
Vývoj průměrné burzovní ceny propanu (burzovní index ANSI, nikoliv koncové prodejní ceny)

Lidé topí méně

V důsledku energetické krize lidé nejen přecházejí na levnější paliva, ale také se začali výrazněji snažit šetřit. Výzkum provedený ústavem STEM v lednu letošního roku to potvrzuje. Podle jeho výsledků domácnosti snížily svou měsíční spotřebu plynu o 15 až 20 %, a to i při zohlednění vlivu počasí. Téměř dvě třetiny obyvatel Česka také výrazně omezily vytápění v méně využívaných částech domu nebo bytu.

Obecně se také snižuje množství energie, kterou využíváme k vytápění. Na začátku roku 2019 mělo jen asi 20 % domácností své byty nebo obývané části domu vyhřáté na 20 stupňů nebo méně, zatímco na začátku letošního roku to byla již polovina domácností. Výzkum také ukázal, že úsilí o úsporu energie je rozšířeno napříč všemi věkovými skupinami. Nicméně výsledky výzkumu také ukázaly, že energetická krize postihla chudší vrstvy obyvatel více než ostatní. Tři čtvrtiny domácností, které hodnotí svou ekonomickou situaci jako špatnou, nějakým způsobem omezily své výdaje a snížily tepelný komfort.

LPG konkuruje zejména elektřině, ale i zemnímu plynu

Propanové vytápění je tradičně považováno za optimální alternativu k zemnímu plynu v oblastech, kde není k dispozici plynová přípojka. Podle údajů společnosti Primagas se nejvíce lidí rozhodují přejít na propan po odstávce kotle na uhlí, ale letos také dochází i k neobvyklému nárůstu přechodů z elektřiny na propan. O to více se nyní po cenovém šoku, který prodělal zemní plyn i elektřina, jeví čistý propan jako smysluplné řešení nejen pro oblasti bez plynové distribuční soustavy.

Jiří Karlík upozorňuje, že majitelé starších budov se často ocitají před rozhodnutím, jak nahradit nevyhovující kotel po odstávce kotlů na pevná paliva. Přechod na zemní plyn může odrazovat ne tak cena, která se již stabilizuje, ale spíše náklady spojené s vybudováním nové plynové přípojky, která často představuje nepřiměřeně vysoké náklady. Překvapivě se tak instalace zásobníku na propan může stát ekonomicky výhodnější volbou i v oblastech, kde je k dispozici zemní plyn. Jiří Karlík také dodává, že společnost Primagas plánuje do roku 2040 nahradit veškeré LPG z fosilních zdrojů obnovitelnými alternativami, jako je bioLPG, obnovitelný dimethylether (rDME) a další. V této souvislosti není nutné měnit stávající kotle a zařízení, protože z chemického hlediska se jedná o stejné nebo srovnatelné plyny.