Přejít na obsah
Kategorie PRIMA BLOG
Zpět na přehled článků

Vše o LPG 3 minuty 06.05.2022

Ani molekula našeho LPG nepochází z Ruska

Primagas - podpora Ukrajiny
Zásobník na LPG od Primagasu
V souvislosti s válkou na Ukrajině jsme ukončili veškeré obchodní aktivity s Ruskem, tedy zejména (už tak minimální) nákup LPG. Válka na Ukrajině vyvolala paniku, která v lidech evokuje, že skončí bez zemního plynu, ale existuje i nezávislá alternativa, a tou je právě LPG. 

Oblíbenost LPG roste právě díky tomu, že zkapalněný plyn nezaznamenal takový prudký nárůst cen jako tomu bylo u zemního plynu. Velkou výhodou je rovněž jeho nezávislost a rychlá nahraditelnost, což se o zemním plynu říct nedá, LPG můžete dovézt klidně i z druhého konce světa.

Klasické využití LPG je především na vytápění, vaření a ohřev vody v rodinných domech, veřejných institucích nebo průmyslových areálech. Jedná se také o oblíbené palivo pro motorová vozidla a vysokozdvižné vozíky. LPG má ale využití i v segmentech, kde byste to možná nečekali: balónové létání, chov akvarijních rybiček, pražení kávy či výroba marmelád.

Co je LPG a jak se liší od zemního plynu?

Zkapalněný ropný plyn neboli LPG (Liquified Petroleum Gas) je směs uhlovodíkových plynů (propan-butan nebo čistý propan), která se získává při těžbě zemního plynu jako kapalná frakce oddělená od vytěženého methanu, nebo jako vedlejší produkt u rafinace ropy.

Zemní plyn je přírodní fosilní palivo, které je tvořeno převážně methanem, a získává se těžbou. Zemní plyn je také někdy označován dle formy distribuce jako CNG neboli stlačený zemní plyn (Compressed Natural Gas) nebo LNG neboli zkapalněný zemní plyn (Liquified Natural Gas).

Odkud tedy bereme LPG?

Jsme hrdí na to, že naše společnost Primagas jako první na trhu deklarovala, že nebudeme odebírat zkapalněný ropný plyn z Ruska. Primagas je součástí mezinárodní skupiny SHV Energy, světového lídra na trhu s LPG, a proto dokážeme rychle zajistit zkapalněný ropný plyn z jiných zdrojů, jak po moři, tak po železnici či dálnicích.

LPG (zejména mix propan-butan) získáváme z tuzemské rafinérie v Kralupech nad Vltavou, která neodebírá ropu z Ruska, ale ropovodem z Ingolstadtu. Dále pak LPG (zejména čistý propan) vozíme ze západoevropských a severoevropských terminálů. Do Česka se nejčastěji dováží LPG ze zemí jako je Nizozemí, Belgie a Německo. Celkový poměr našeho odebíraného LPG tvoří 60% tuzemská rafinérie a 40% evropské terminály.

Logistika PRIMAGAS
Cesta LPG k našemu zákazníkovi

Budoucnost je Bio LPG

Bio LPG je po chemické stránce zcela identické jako LPG, jediný rozdíl je v jeho výrobě. Oproti klasickému LPG se vyrábí ze obnovitelných zdrojů, jako jsou bio odpad, zbytky jídla či rostlinné oleje. Zatím se Bio LPG dostává na český trh v nižších objemech, ale má potenciál do budoucna nahradit významnou část fosilního LPG a přispět tak na cestě k uhlíkové neutralitě.

Naše společnost Primagas se může pyšnit titulem, že jako první v roce 2020 přivezla Bio LPG do Česka. V rámci celosvětové skupiny SHV Energy máme závazek, že do roku 2040 budeme distribuovat výhradně obnovitelné energie z obnovitelných zdrojů.

Primagas podporuje Ukrajinu

Situace na Ukrajině nám není lhostejná, a proto se snažíme Ukrajině pomáhat. Věnovali jsme 100 000 Kč neziskové organizaci Člověk v tísni, která poskytuje okamžitou humanitární pomoc lidem zasaženým válkou na Ukrajině. Dodali jsme také topné plynové láhve humanitární organizacím, kteří je potřebují v záchytných táborech na ukrajinsko – slovenských hranicích. Jsme přesvědčeni, že společně s našimi zákazníky vyjdeme z krize silnější.

Prohlášení k válce na Ukrajině

V Primagasu i v celé skupině SHV Energy bedlivě sledujeme tíživé události na Ukrajině. Naše srdce patří všem, kteří jsou touto válkou zasaženi, z nichž mnozí jsou nuceni opustit své domovy a hledat bezpečí.

Primagas ani SHV Energy nemá obchodní jednotky či obchodní aktivity na Ukrajině ani v Rusku, kromě limitovaného nákupu LPG z Ruska. Tyto dodávky byly prozatím zastaveny a žádné další obchodní aktivity v Rusku neplánujeme.

Snažíme se také pomáhat, kde je to možné. Poskytli jsme humanitárním organizacím tolik potřebné plynové lahve na topení a budeme pokračovat v hledání praktických způsobů, jak rozšířit naši humanitární podporu, včetně poukázání darů příslušným organizacím.

Jsme přesvědčení, že společně s našimi zákazníky touto krizí projdeme a dodávky nezávislé energie LPG budeme schopni realizovat v plné míře.

Zajímá vás více o LPG?

Příběh LPG

Příběh LPG

Cesta LPG k našemu zákazníkovi od těžby či rafinace až k finálnímu použití