Přejít na obsah
Kategorie PRIMA BLOG
Zpět na přehled článků

Vše o LPG 5 minut 28.03.2022

Obejdeme se bez ruského plynu? LPG či LNG jsou vhodné nezávislé alternativy

Vytápění rodinných domů, rekreačních objektů i průmyslových hal s čistým propanem v zásobníku od Primagasu
LPG či LNG jsou vhodné nezávislé alternativy
Vysoké ceny zemního plynu i závislost jeho dodávek na nepředvídatelném Rusku, které teoreticky může kdykoliv zavřít kohoutky, trápí řadu Čechů. Pod pojmem „plyn“ se však neskrývá jen zemní plyn, u nějž je Česko v současné době závislé na ruském dovozu. Například zkapalněná varianta zemního plynu (LNG) se do Evropy vozí z Kataru či USA, zkapalněný ropný plyn (LPG) se dokonce vyrábí i přímo v tuzemsku.

Cena plynu za poslední rok dramaticky vzrostla. Nejprve přišla energetická krize, která začala ceny hnát vzhůru, a letos v únoru situace vyeskalovala ruskou invazí na Ukrajinu. Právě Rusko je totiž největším dodavatelem zemního plynu do Evropy. Podle aktuálních dat je v České republice k plynu připojených přes 2,6 milionu domácností, není tedy divu, že se mezi lidmi šíří obavy a strach, jak situaci s cenami zvládnout a zda nemohou skončit od plynu zcela odstřiženi, pokud se Rusko například rozhodne „zavřít kohoutky“.

Zemní plyn, nebo zkapalněné plyny propan a butan?

Podstatné je uvědomit si, že se pod pojmem „plyn“ neskrývá pouze zemní plyn dodávaný plynovodem z Ruska. LNG – jeho zkapalněnou variantu distribuovanou tankery – totiž vyváží řada dalších zemí. Největšími světovými exportéry jsou Austrálie (22 %), Katar (22 %) a USA (13 %). Nejdůležitějšími dodavateli do Evropy jsou v současnosti Katar, Nigérie, Alžír a Spojené státy. Doprava tankery je dražší než plynovodem a momentálně jsou zde omezené kapacity. Některé členské země EU však již podnikají aktivní kroky ve snaze zajistit vyšší dodávky LNG, připravuje se též výstavba nových terminálů pro jeho příjem. Zajištění společného nákupu zemního plynu na evropské úrovni by mohlo zajistit přijatelnější ceny plynu.

Podobně jako LNG není na Rusku primárně závislý ani LPG neboli propan-butan. „Význam LPG postupně roste, protože jde o alternativu zemního plynu hlavně tam, kde není dostupná distribuční soustava. Podíl neplynofikovaných obcí v Česku není nezanedbatelný. S tím korespondují loňské statistiky, podle kterých hlavně v souvislosti s povinnou výměnou kotlů výrazně rostla spotřeba LPG pro vytápění domácností. Současně jsme zaznamenali rekordní zájem o instalaci plynových LPG zásobníků, především ve Středočeském a Jihočeském kraji,“ vysvětluje Jiří Karlík, generální ředitel společnosti Primagas.

V reakci na okupaci Ukrajiny ukončila společnost Primagas dodávky LPG z Ruska. Jako část mezinárodní skupiny SHV Energy, světového lídra na trhu s LPG, dokáže společnost rychle zajistit zkapalněný ropný plyn z jiných zdrojů po moři nebo železnici. „Běžně plyn nakupujeme z lokálních zdrojů (Unipetrol) a z našeho terminálu v Antverpách. Plyn může být také nakoupen z našeho námořního terminálu v Gdaňsku, kam je dodáván mimo jiné z Velké Británie, Norska nebo Spojených států s využitím překládkového terminálu ve švédském Karlshamnu, který náleží naší sesterské společnosti,“ popisuje Jiří Karlík.

Budoucnost s bioplynem

Do budoucna by nezávislost na ruském plynu mohlo dle odborníků přinést zaměření se na výrobu zemního plynu z biomasy, která má již dnes slibný potenciál. Bioplynem se ovšem nemusí rozumět pouze zemní plyn vyrobený z obnovitelných zdrojů – biometan. Počítá se i s rolí bioLPG, jež je možné taktéž vyrábět z obnovitelných zdrojů. Podle studie BioLPG: A Renewable Pathway Towards 2050, kterou loni publikovala evropská asociace Liquid Gas Europe, lze budoucí poptávku, která by měla na evropském trhu činit v horizontu 30 let přibližně 8 až 12 milionů tun LPG ročně, zcela uspokojit díky bioLPG vyrobenému kompletně z evropských zdrojů.

BioLPG se na českém trhu poprvé objevilo v roce 2020 a ve formě autoplynu bylo rozváženo z plnírny a distribučního centra společnosti Primagas v Horní Suché na Karvinsku. „V prvním roce jsme na český trh dodali propan-butan vyprodukovaný ze zbytků jídla a cukrové řepy použitých primárně na výrobu bioethanolu. V roce 2021 jsme dodávky navýšili a konkrétně šlo o biopropan, který vznikl při výrobě hydrogenovaného rostlinného oleje (HVO), jenž nahrazuje biopaliva první generace,“ říká Jiří Karlík.

Přehled

Není plyn jako plyn


Zemní plyn je přírodní plynná směs tvořená zejména metanem, a to z 80 až 99 % dle země původu. Distribuuje se potrubím a používá se zejména pro topné a technologické účely v domácnostech i v průmyslu.

CNG (z anglického Compressed Natural Gas) je stlačený zemní plyn, a tedy je jeho hlavní složkou opět metan. Vzniká buď stlačením zemního plynu z potrubí, nebo odpařením ze zásobníku LNG (zkapalněného zemního plynu), dovezeného autocisternou nebo lodní dopravou. CNG se u nás nejvíce uplatňuje jako alternativní a ekologičtější palivo pro dopravu a využíván je rovněž pro výrobu tepelné a elektrické energie. LNG (Liquefied Natural Gas) je opět zemní plyn, který je ovšem zkapalněný. Skladuje se v kryogenních nádržích a využívá se pro pohon nákladních motorových vozidel, autobusů a lodí a také pro topné či průmyslové účely při vysokých energetických spotřebách v lokalitách mimo rozvodné sítě zemního plynu.

Pod zkratkou LPG (z anglického Liquefied Petroleum Gas, tedy zkapalněný ropný plyn) se skrývají dva plyny, propan a butan. Využívají se ve směsi, ale stále více se uplatňuje také čistý propan. LPG má původ stejně jako benzín a nafta v ropě – vzniká při její rafinaci. Větší část – asi 60 % – se však získává při těžbě zemního plynu coby kapalná frakce separovaná od vytěženého metanu. Distribuuje se v tlakových láhvích nebo se dodává autocisternou do zásobníků a čerpacích stanic. Využívá se jako palivo pro vozidla se zážehovým motorem i jako palivo v domácnosti.