Přejít na obsah
Kategorie PRIMA BLOG
Zpět na přehled článků

Vše o LPG maximálně k jedné kávě 11.09.2020

10 otázek a odpovědí k Bio LPG.

Schéma distribuce Bio LPG od Primagasu

Bio LPG představuje emisně čistou variantu klasického fosilního LPG. Od léta 2020 na něj už jezdí automobily na severní Moravě. Bio LPG pochází z obnovitelných zdrojů a konkrétní palivo, které bylo v rámci první dodávky dovezeno do Česka, bylo vyrobeno ze zbytků jídla a cukrové řepy. Z pohledu celého životního cyklu paliva má až o 90 % nižší uhlíkovou stopu než benzín a nafta. Přinášíme 10 nejdůležitějších otázek a odpovědí k Bio LPG.

Napsal například server Finance.cz: https://www.finance.cz/533710-biolpg-palivo-budoucnosti/

1. Co znamená Bio LPG a kolik obsahuje toho „bio“?

Bio LPG neobsahuje žádné biosložky, jako je tomu u konvenčních paliv benzínu a nafty. Po chemické stránce jde o zcela identické palivo jako klasické LPG. Jde tedy o plyny propan, butan a jejich směsi. Klasické LPG je sice ekologické, ale i tak stále fosilní palivo, které se z části získává jako vedlejší produkt při rafinaci ropy, z části pak při těžbě zemního plynu. Jediná odlišnost Bio LPG ale spočívá právě ve způsobu jeho výroby. Vzniká totiž z obnovitelných zdrojů, díky čemuž může mít v závislosti na technologii a zdrojích výroby o 70 % nižší uhlíkovou stopu než fosilní LPG. „Bio LPG, které bylo letos v červenci dodáno na český trh, je z hlediska uhlíkových emisí dokonce o 83 procent šetrnější ve srovnání s klasickým LPG. Oproti naftě pak redukuje produkci skleníkových plynů o více než 90 procent,“ říká Jiří Karlík, odborník na LPG a generální ředitel společnosti Primagas.

 

2. Jak může mít stejný produkt nižší emise?

Je zřejmé, že pokud je bio LPG z chemického hlediska totéž, co fosilní LPG, musí při spalování vznikat úplně stejné emise. Posuzovat ale jen to, co vyletí z výfuku je značně zavádějící. Pro objektivní hodnocení vlivu spalování různých komodit na životní prostředí je vhodnější brát v úvahu celý životní cyklus paliva, tzv. „od zdroje ke kolům“ (Well-To-Wheel). K úspoře na emisích CO2 u Bio LPG totiž dochází nikoliv při spalování ve voze, ale ve fázi Well-To-Tank, tedy ve zdrojové části a při výrobě paliva.

 

3. Proč je vhodné hodnotit celý životní cyklus paliva?

Nedává smysl posuzovat emise CO2 jinak než optikou celého životního cyklu paliva. Skleníkové plyny totiž působí globálně. A tak i když má například samotný vůz na elektřinu emise skleníkových plynů nulové, z pohledu celého životního cyklu záleží na tom, jak byla elektrická energie vyrobena. Pokud ho pohání elektřina z hnědého uhlí, dostáváme se na hodnoty emisí horší, než má nafta nebo benzín. Z hlediska Well-To-Wheel tedy reálný ekologický přínos elektromobility závisí na energetickém mixu daného státu.

 

4. Kolik CO2 se tedy spalováním Bio LPG vyprodukuje?

Pokud jde o množství emisí skleníkových plynů, používá se jednotka gCO2ekv/MJ, která představuje ekvivalent CO2 na jednotku energie (megajoule). Zahrnuje tedy i jiné látky přispívající ke globálnímu oteplování. Dle mezinárodně používaného vzorce pro emise skleníkových plynů vzniklých během úplného životního cyklu produkuje benzín a nafta přes 90 gramů CO2ekv/MJ, fosilní LPG 73,6 gramů CO2ekv/MJ. Bio LPG vyprodukované z obnovitelných zdrojů pak pouze 12 až 18 gramů CO2ekv/MJ.

 

5. Z čeho se Bio LPG vyrábí?

Bio LPG vzniká jako vedlejší produkt při výrobě hydrogenovaného rostliného oleje (HVO) nebo při výrobě biobenzinu z bioethanolu. Jde tedy stejně jako u klasického LPG ve své podstatě o vedlejší produkt. „Dobrou zprávou je, že do výroby Bio LPG nemusí vstupovat řepkové či palmové oleje. Bio LPG dodané v roce 2020 do Česka je totiž vyrobené ze zbytků jídla a cukrové řepy použitých primárně na výrobu bioethanolu,“ popisuje Jiří Karlík. Vývojové projekty na výrobu Bio LPG v budoucnosti se ale soustředí na využití odpadu. „I kdyby bylo vyrobeno maximální množství Bio LPG jako vedlejší produkt při výrobě biopaliv, tvořilo by to jen asi 2 % z celkové světové spotřeby LPG. Nově se proto testují technologie na přímou výrobu Bio LPG z dřevěného odpadu, tedy odpadní celulózy, a lze předpokládat, že budou následovat i další způsoby výroby, např. ze smíšeného odpadu,“ dodává Jiří Karlík.

 

6. Kde se můžu setkat s Bio LPG, kde ho natankuji?

Bio LPG je v tuto chvíli k dostání na čerpacích stanicích na severní Moravě. Nijak ho ale samozřejmě nepoznáte. Protože jde totožnou směs propan-butanu jako u klasického LPG, je součástí standardního autoplynu tankovaného do vozidel. Do Česka ho bylo dodáno 15 tun, což je ale v poměru k celkovému objemu prodávaného autoplynu minimální podíl v řádu jednotek procent. Během léta a podzimu budou zřejmě dodávky pokračovat, od příštího roku již na pravidelné bázi. S rostoucí produkcí Bio LPG poroste i jeho podíl na čerpacích stanicích a v budoucnu by se mohlo objevit také v např. v plynových láhvích ve formě biopropanu pro pohon vysokozdvižných vozíků. V západní Evropě se LPG z obnovitelných zdrojů již dnes přidává i do běžných propan-butanových láhví nebo jako biopropan do propanových zásobníků, které domácnosti i firmy využívají k vytápění.

 

7. Proč se Bio LPG míchá s LPG, když to není žádná příměs?

Díky bezproblémové mísitelnosti Bio LPG s konvenčním LPG se obě komodity distribuují ve směsích. Tím se jednak zamezí dodatečným dopravním nákladům a současně se dále omezí uhlíková stopa při přepravě. Jednoduše řečeno, než aby dodávku LPG přivezla jedna cisterna a Bio LPG druhá, dává větší smysl, když vyjede jen jedna naplněná směsí. Výsledná uhlíková stopa samozřejmě závisí na poměru obou složek. Prvních 15 tun Bio LPG dodaných v červenci zatím představuje minoritní podíl na celém objemu distribuovaného LPG. S růstem jeho produkce ale bude postupně růst i jeho podíl a v budoucnu možná nahradí fosilní LPG ze sta procent.

 

8. Jsou pro použití Bio LPG nutné nějaké dodatečné úpravy palivových systémů vozidel nebo kotlů na vytápění domácností?

Kvůli Bio LPG není nutné investovat do nových technologií, vozidel nebo infrastruktury. Jak již bylo zmíněno, jde o emisně čistou variantu klasického LPG s naprosto stejným složením. Rozhodně tedy nehrozí, že by se vozidla na LPG musela nějak dodatečně upravovat. Totéž platí pro kotle či sporáky na LPG. Bio LPG tedy může na rozdíl od jiných alternativních paliv těžit z již velmi dobře rozvinuté stávající infrastruktury. Není proto ani třeba nákladně budovat a dotovat novou síť čerpacích stanic, kterých je v Česku už skoro tisícovka.

 

9. Kolik stojí Bio LPG, prodraží se jízda LPG automobilem?

Výhoda LPG spočívá kromě ekologického přínosu také ve velmi příznivé ceně paliva. Zatímco litr benzínu či nafty stojí v Česku dle posledních údajů ČSÚ skoro 28 korun, u LPG zaplatíte jen něco přes 12 korun za litr. Bio LPG se přitom na cenách LPG u čerpacích stanic nijak neprojevilo a v budoucnu by ani nemělo. „V segmentu autoplynu garantujeme, že nebudeme kvůli podílu Bio LPG jakkoliv zvedat cenu na stojanech našich čerpacích stanic. I když se v západní Evropě prodává Bio LPG pro topné účely přibližně o 5 až 10 % dráž, v ČR se zaměřujeme zatím na pohonné účely a vzhledem ke strategickému významu Bio LPG poneseme případné zvýšené náklady na nákup a distribuci Bio LPG my jako distributor,” říká Jiří Karlík z Primagasu.

 

10. Má vůbec LPG nějakou budoucnost? Nových vozů se prodává minimum

Na LPG v tuzemsku jezdí dle informací České asociace LPG asi 170 tisíc vozidel, v celé Evropě je to dokonce více než 8 milionů. Na konci loňského roku a v první polovině toho letošního se na trhu objevily nové modely vozů s továrním pohonem na LPG. Informace o tom, že LPG za ostatními alternativami zaostává, jsou někdy poněkud zavádějící. Vychází totiž z údajů ohledně registrací nových automobilů. Přitom ale většina „nových“ vozidel na LPG pochází z přestaveb starších benzínových, a tedy i emisně více problematických aut. Těch bylo loni dle údajů Ministerstva dopravy provedeno skoro šest tisíc. Pro srovnání osobních vozů na CNG loni přibylo asi 1700 a elektromobilů přibližně 600.

Hmotnostní bilance Bio LPG

Jak funguje systém hmotnostní bilance?

Proč má smysl míchat Bio LPG s fosilním LPG?