Přejít na obsah
Kategorie PRIMA BLOG
Zpět na přehled článků

Vše o LPG zabere maximálně 6 minut 10.09.2019

Zelená energie Bio LPG dobývá evropské trhy!

BIO LPG PRIMAGAS
V loňském roce se na evropském trhu poprvé objevilo Bio LPG, tedy LPG vyrobené výhradně z obnovitelných přírodních zdrojů. Jaké jsou jeho výhody?

Ačkoliv i klasické LPG je z hlediska emisí i uhlíkové stopy výrazně šetrnější než konvenční paliva a zdroje energie (například pro vytápění), jedná se stále o produkt, který se zhruba z 50 % získává jako vedlejší produkt při rafinaci ropy – tedy z fosilních zdrojů. V Evropě dnes však už existuje i čistě zelená alternativa!

Co tedy to Bio LPG vlastně je?

Bio LPG je po chemické stránce zcela identické jako klasické LPG z konvenčních zdrojů (tedy propan, butan a jejich směsi). Nejedná se však o fosilní palivo, jelikož vzniká pouze z obnovitelných zdrojů (bio odpad, rezidua, rostlinné oleje) jakožto vedlejší produkt při výrobě biopaliv.

Díky stejným chemickým i fyzickým vlastnostem Bio LPG a fosilního LPG je lze libovolně mísit a zákazník tedy může snižovat svou uhlíkovou stopu, aniž by musel investovat do nových technologií, vozidel nebo infrastruktury. Dle různých studií a technologií výroby je z hlediska uhlíkové stopy Bio LPG o 40% - 70% šetrnější než fosilní LPG a pro použití v dopravě pak lze ušetřit 50% - 90% g CO2/MJ oproti dieselu. Ve výsledku ale pak pochopitelně vždy záleží na poměru Bio LPG a LPG, v praxi se totiž mísí.

První Bio LPG v Evropě

V březnu 2018 byla realizována první dodávka 1 100 tun Bio LPG z rotterdamské továrny společnosti Neste pro SHV Energy (v ČR Primagas), která dnes již tento produkt prodává na osmi trzích v západní Evropě – ve Francii, Německu, Beneluxu, Skandinávii a v UK. SHV Energy plánuje během příštích 4 let distribuovat v Evropě 160 000 tun Bio LPG v rámci jejich cíle snížit emise CO2 na mT LPG o 25% do roku 2025.

Letos navíc SHV navázalo spolupráci s dalším producentem – KLM bude od roku 2022 v rámci výroby biokerosinu (leteckého paliva) za využití zeleného vodíku produkovat i Bio LPG pro SHV Energy.

V loňském roce také společnost Calor (britská pobočka SHV Energy) představila prototyp prvního nákladního vozidla s pohonem Bio LPG/elektřina, který představuje až 90% úspory CO2 oproti dieslovým ekvivalentům.

Výroba Bio LPG a její budoucnost

Bio LPG od Neste se vyrábí společně s biopalivy procesem NEXBTL z bio odpadu, průmyslového odpadu, reziduí (dohromady 60%) a rostlinných olejů (40%). Tyto suroviny jsou rozloženy působením vodíku v procesu hydrogenolýzy a jsou tak separovány složky, které tvoří biopaliva. Na každých 100 jednotek biopaliva připadá zhruba 5 dalších jednotek Bio LPG.

V současnosti je Bio LPG přidruženo především k výrobě biopaliv, což představuje potenciál pouze cca 2% světové produkce LPG. Budoucí možné způsoby výroby však představují potenciál až 40% světové produkce,zejména zdroje obsahující celulózu, tedy především dřevěné odpady. Hlavní výzvou pro Bio LPG tedy bude uvedení dalších zdrojů do průmyslové praxe. V českých podmínkách tím může být také fermentace nebo hydrogenace gylcerinu z odpadních olejů.

Typ surovin/Technologie

Dostupné (rostlinné oleje, biomasa, cukry, odpadní oleje)

Budoucí (celulóza, organický odpad, atmosferický CO2)

Chemické běžně dostupné

Hydrogenolýza, Dehydrogenace

Pyrolýza

Biologické

Fermentace

Hydrolýza a fermentace

Chemické, pokročilé

Hydrogenace glycerinu z odpadních olejů

Plynná přeměna a syntéza, kapalná přeměna a syntéza (Fischer - Tropsch)

Bio LPG a uhlíková stopa

Z hlediska uhlíkové stopy (tedy zohlednění emisí a GWP) je Bio LPG o 40% - 70% šetrnější než konvenční LPG. Ostatní emise se neliší od klasického LPG, protože chemické vlastnosti jsou identické.

Zkusme si tyto abstraktní čísla ukázat na konkrétních případech nahrazení jedné tuny současného paliva Bio LPG:

Aplikace

Nahrazované palivo

Ušetřeno CO2 (tuny)

Uhlíkový ekvivalent ujetých km v průměrném evropském autě

Vytápění domácností

Topný olej

4,19

27 920

Grilování/Patio heaters

LPG

2,44

16 280

Grilování

uhlí

7,22

48 100

Vaření

LPG

2,44

16 280

Pohon aut

benzín

3,22

21 460

VZV

LPG

2,44

16 280

VZV

elektřina

4,8

32 000

Zaujal Vás tento článek? Přečtěte si další

Hřeje Vás PRIMAGAS

BIO LPG PRIMAGAS
BIO LPG PRIMAGAS
BIO LPG PRIMAGAS
BIO LPG PRIMAGAS