Přejít na obsah
Kategorie PRIMA BLOG
Zpět na přehled článků

Volný čas zabere maximálně 10 minut 31.10.2019

Jak na vytápění rodinných domů? Porovnání nákladů jednotlivých variant

Propanové vytápění - srovnání
Porovnejte náklady na vytápění dle zdroje!
Co vše musíte vzít v potaz pro určení ročních nákladů na vytápění a teplou vodu? Počítáte do nákladů i svůj čas? A co na to okolní životní prostředí a s tím spojené vlny dotací a regulací? Pokusíme se Vám podat pomocnou ruku při rozhodování.

Jaké náklady zvážit? Zvolte si svou cestu sami!

Kromě ceny paliva za měrnou jednotku vstupuje do hry také účinnost kotlů nebo spotřebičů - u starých kamen na uhlí se pohybujeme často pod 50 %, moderní kondenzační kotle na zemní plyn nebo propan mají pak účinnosti i přes 100 %. V tomto ohledu jsou atraktivní tepelná čerpadla vzduch/voda a vytápění zemním plynem. Naopak elektřina je, co se týče provozních nákladů na kWh, jednoznačně nejdražším zdrojem. 

Dalším logickým nákladem, který je nutný vzít v potaz, je počáteční investice do zdroje tepla a otopné soustavy, ovšem vždy s přihlédnutím k životnosti takového řešení. V tomto ohledu jsou tepelná čerpadla naopak propadákem - investice často přes 200 000 Kč je sama o sobě velkou bariérou pro většinu pozemšťanů a jejich životnost je nižší než u jiných zdrojů (často máme zkušenosti z trhu, že po 5 letech odejde kompresor a je nutné řešit opravy). V tomto ohledu vychází smysluplně moderní tuhá paliva s kvalitními kotli (dřevěné pelety), plynové vytápění a elektřina. U tuhých paliv (dřevo, pelety, uhlí) je ale nutné brát v potaz také náklady na kvalitní komín, jeho revize a především na sklad paliva - sami asi víte kolik prostoru takové dřevo může zabírat. U plynu je také z bezpečnostních důvodů nutné dbát na pravidelné revize spotřebičů. 

Další poměrně významnou kategorií nákladů jsou paušální poplatky dodavatelům a distributorům - ať už za dodávky tuhých paliv, nebo za údržbu distribuční soustavy. Zejména v případě elektřiny (a tedy přeneseně i tepelných čerpadel) se jedná často i o více než 5 300 Kč ročně, o něco méně pak u zemního plynu. Propan je nezávislý na rozvodných sítích a dodavatelé paradoxně často účtují za pronájem zásobníku nižší částky, než kolik zaplatíte za distribuci zemního plynu. 

To nejcennější, co v životě máme, je však samozřejmě náš čas. Ne každý má energii a chuť trávit víkendy a svátky tím, že skládá uhlí, seká a skládá dřevo, nehledě samozřejmě na zdravotní aspekty tohoto prašného prostředí. Teplo také chceme mít k dispozici kdykoliv a okamžitě. V tomto ohledu vychází velmi efektivně plynové topení, a to jak zemním plynem, tak propanem. Je k dispozici okamžitě na otočení, nehrozí nečekané výpadky a není s tím spojená žádná fyzická námaha. 

V poslední době slýcháme také o potřebě větší šetrnosti k okolnímu ovzduší i celé planetě, což je téma, před kterým i kvůli našim dětem nemůžeme zavírat oči. Z domácích kotelen pochází téměř tři čtvrtiny prachových částic a bezmála 100 % karcinogenního benzopyrenu. I z tohoto důvodu budou od září roku 2022 nejstarší kotle na tuhá paliva zákonem zakázány. Moderní a šetrné plynové kotle lze provozovat i v odlehlých lokalitách mimo rozvody zemního plynu. Plynový zásobník na propan lze umístit vedle objektu nebo (z estetických důvodů) pod zem. Lze takto vytápět i větší objekty jako hotely, penziony či firemní provozovny. Elektřina a tepelná čerpadla jsou samozřejmě nejšetrnější přímo v dané lokalitě, ale pokud vezmeme v potaz celý cyklus (kdy stále největší část energetického mixu ČR pochází z uhlí), je tato "bezemisnost" také diskutabilní.

Ať již jste zastánci volného trhu bez omezení, nebo podporujete sociálnější a enviromentální politiku, do rozhodovacího procesu o vytápění dnes vstupují i dotace - o letošních Kotlíkových dotacích na ekologičtější kotle již bylo napsáno dost, stále ale běží například i program Nová zelená úsporám, v rámci kterého lze čerpat dotace na výměnu otopné soustavy, zateplení nebo na solární panely. Pozadu nejsou ani samotní dodavatelé, Primagas například nabízí dotaci až 20 000 Kč vč. DPH na pořízení nového kotle. A ušetříte si papírování. 

Zajímá Vás více porovnání jednotlivých zdrojů vytápění a uvažujete o zavedení zemního plynu nebo propanu? Ozvěte se našim energetickým expertům - obchodním zástupcům a rádi Vám dají zdarma osobní konzultaci! 

Zaujal Vás tento článek? Přečtěte si další

Hřeje Vás PRIMAGAS