Vše vyřídíme za vás!
Změna dodavatele je brnkačka! Vše vyřídíme za vás!

AKCE pro nové zákazníky!

Cena komodity 560 Kč/MWh

 • akční ceny s fixací do konce roku 2021 v rámci ceníku JISTOTA!
 • šetřete za zemní plyn, změna dodavatele je brnkačka
 • vše vyřídíme online za vás! 
Spočítejte si úspory s Primagasem!

Můžete ušetřit tisíce korun ročně.

Změna dodavatele zemního plynu na PRIMAGAS je:

 • Bezpracná

  Provedeme ji za vás, vy jen šetříte.
 • Tick_32x32

  Zdarma

  Nechceme žádné aktivační poplatky, nemáme žádné skryté podmínky pod čarou! Hlásíme se hrdě k etickému kodexu dodavatele zemního plynu.
 • Bez technických zásahů

  Žádné montáže/demontáže plynoměrů ani spotřebičů, vaše distribuční soustava zůstane stejná, pouze šetříte za komoditu.
 • Lidská

  Zakládáme si na osobním přístupu ke každému zákazníkovi. Na naší lince není automat, ale stabilní tým kolegů, kteří vám rádi se vším poradí. Nejste pro nás číslo, ale partner!

Jak to funguje?

Postup změny dodavatele na PRIMAGAS

Dodávky plynu od Primagasu budou zahájeny okamžitě po skončení výpovědní lhůty u původního dodavatele. Nemůže se tak nikdy stát, že byste zůstali bez dodávek plynu.

 • Na základě plné moci, kterou nám poskytnete vypovíme smlouvu s vaším dosavadním dodavatelem

  Vypovíme vaši současnou smlouvu

 • Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu. Vše lze vyřídit online.

  Uzavření smlouvy s Primagasem

 • Jakmile zpracujeme vámi poskytnuté dokumenty, zahájíme proces změny dodavatele ZP, o čemž budete informování e-mailem

  Zahájení procesu změny dodavatele

 • Po obdržení akceptace vás o tom budeme informovat taktéž e-mailem.

  Akceptace výpovědi vaším dosavadním dodavatelem

 • Zašleme vám vaše paré smlouvy, rozpis záloh, potvrzené datum zahájení dodávky a vaše zákaznické číslo.

  Dodávky plynu od Primagasu

Jak platit za dodávky zemního plynu PRIMAGAS?

Zemní plyn se hradí systémem měsíčních zálohových plateb, jejichž výše se určuje podle spotřeby z minulých let.

 • V případě ročního odečtu plynoměru se po 12 kalendářních měsících provede odečet plynoměru a na základě odečtu se připraví vyúčtování, které Vám bude zasláno společně s fakturou. Na faktuře bude vyčíslený případný přeplatek či nedoplatek.
 • V případě měsíčního vyúčtování vám bude po měsíčním odečtu připraveno vyúčtování s fakturou za jeden měsíc a i tam bude vyčíslený přeplatek či neodplatek. 

Číslo účtu pro úhradu nedoplatků po vyúčtování:

Poštovní spořitelna 102636579/0300

Jak lze hradit zálohy?

Zálohy za zemní plyn Primagas můžete hradit následujícími způsoby:

Můžete nastavit příkaz trvalý, jednorázový, nebo zálohy hradit složenkou. V případě změny výše zálohy je třeba v bance zadat nový příkaz. Variabilní symbol platby společně s částkou, kterou nastavíte do příkazu naleznete na aktuálním rozpisu záloh.

Bankovní účet Primagas pro trvalý příkaz k úhradě záloh za zemní plyn:

Poštovní spořitelna 102636579/0300

Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva (SIPO) od České pošty je určeno pouze pro občany - domácnosti. Záloha za zemní plyn tak bude uhrazena v jedné platbě s ostatními, např. poplatky za rozhlas. SIPO lze platit v hotovosti na poště, v hotovosti u doručovatele nebo bezhotovostně ze svého účtu (inkaso SIPO). Na kterékoliv pobočce České pošty zažádejte o přidělení spojovacího čísla. Více informací na stránkách České pošty.

Ve vaší bance dáte svolení k inkasu ve prospěch našeho bankovního účtu a stanovíte si výši inkasního limitu, který nemůže být nikdy překročen.

Bankovní účet Primagas pro svolení k inkasu záloh za zemní plyn:

Poštovní spořitelna 102636579/0300

Produkty a ceníky zemního plynu Primagas

PRIMAGAS ctí Etický kodex ERÚ!

Přihlásili jsme se k dodržování Etického kodexu obchodníka se zemním plynem, jehož znění navrhnul Energetický regulační úřad (ERÚ).

Dobrovolně se tak zavazujeme řídit (mimo jiné) těmito pravidly:

 • poskytovat zákazníkovi své služby kvalifikovaně, poctivě a profesionálně
 • přihlížet v nejvyšší možné míře k nejlepším zájmům zákazníka
 • řídit se obecně závaznými právními předpisy, zejména v oblasti energetiky a ochrany spotřebitele
 • spolupracovat s orgány regulujícími a dozorujícími energetický trh
 • respektovat a dodržovat smluvní podmínky sjednané se zákazníkem
 • poskytovat při nabízení svých služeb jen pravdivé informace
 • odpovídat na všechny otázky zákazníka přesně a srozumitelně
 • jednat se zákazníkem zdvořile, vstřícně a nečinit na něho nátlak

Co dělá Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad (ERÚ) vykonává regulace v energetice.Úřad sídlí v Jihlavě, dislokované pracoviště má v Praze. Energetický regulační úřad zveřejňuje Seznam obchodníků s elektřinou či plynem, kteří se dobrovolně přihlásili k dodržování pravidel stanovených Etickým kodexem obchodníka. ERÚ má také dohled nad dodržováním Kodexu. Etický kodex obchodníka byl schválen 26. června 2012 a nabyl účinnosti 2. července 2012.

V působnosti ERÚ je mimo jiné ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů, výkon dohledu nad trhy v energetických odvětvích, regulace cen nebo šetření soutěžních podmínek

Zanechte nám poptávku!

Prosím vyplňte povinná pole a odešlete poptávku znovu.

Akce Přiveďte souseda

Dejte nám tip na nového zákazníka na zemní plyn a získejte odměnu 1000 Kč!

Často kladené otázky

Vaše časté otázky a naše odpovědi

Pokud vás zajímá více, zavolejte nám na zákaznickou linku 800 736 736, nečeká vás tam žádný automat, ale někdo z našich kolegů či kolegyň, kteří vás rádi uslyší! Napsat nám můžete i na e-mail zemniplyn@primagas.cz nebo na náš Facebook.

Ne, při změně dodavatele zemního plynu Vám zůstává ten stejný plynoměr, jaký jste měli dosud. Pokud by docházelo k výměně plynoměru, bude to např. z důvodu poškození plynoměru, nikdy z důvodu změny dodavatele plynu.
Ne, při změně dodavatele zemního plynu můžete jen ušetřit za levnější zemní plyn. Ostatní platby za distribuci zemního plynu se nemění, protože Provozovatel distribuční soustavy zůstává stále stejný.
Vyúčtování bude probíhat pořád stejně. Je to proto, že odečet plynoměru, podle kterého se připravuje vyúčtování, dělá Provozovatel distribuční soustavy, a ten se nemění. Nezmění se tak ani termín odečtu, na který jste zvyklí. Vyúčtování tak budete dostávat ve stejné době, jako dosud.
Cena zemního plynu se skládá ze dvou částí. Z ceny samotného plynu, kterou určuje váš dodavatel zemního plynu. Za druhé, z ceny distribuce, kterou určuje ERÚ tzv. Cenovým rozhodnutím, a jde o cenu za dopravu zemního plynu do vašeho odběrného místa. Nabízíme Vám ke stažení přehledné vysvětlení, z čeho se skládá celková cena zemního plynu.
Provozovatel distribuční soustavy (dále jen PDS) je fyzická nebo právnická osoba, která vlastní licenci na provozování distrubuční soustavy, kterou jí vydal Energetický regulační úřad. PDS má oprávnění na přepravu plynu distribuční soustavou do odběrných míst. V České republice je šest hlavních provozovatelů distribuční soustavy. Cenu distribuce plynu, kterou PDS hradíte stanovuje každý rok státní orgán Energetický regulační úřad svým Cenovým prohlášením.
Dodavatel zemního plynu je fyzická nebo právnická osoba, která vlastní licenci na obchod s plynem, kterou jí vydal Energetický regulační úřad. Jde o obchodníka, který nakupuje a prodává zemní plyn. Může ho dodávat domácnostem i firmám, fyzickým i právnickým osobám.

Stačí vyplnit poptávkový formulář na této stránce, napsat nám na zemniplyn@primagas.cz, nebo nám zavolat na bezplatnou linku 800 736 736. Primagas Vám průběh změny dodavatele vysvětlí a všechny potřebné kroky provede za Vás.

Změna dodavatele zemního plynu je možná od roku 2007, kdy se liberalizoval trh se zemním plynem a na trh tak mohly vstoupit další společnosti. Změna dodavatele zemního plynu je bezplatná!

Ke stažení