Velkoobchodní ceny plynu pro všechny! PRIMAGAS TRANSPARENT

Primagas TRANSPARENT

Už žádné spekulace dodavatelů!

S námi platíte velkoobchodní tržní cenu, za kterou se obchodoval plyn přímo v den spotřeby.

Nabídky zemního plynu pro nové zákazníky jsou nyní pozastaveny

Z důvodu cenových fluktuací a nejasných legislativních změn nyní nové zákazníky na zemní plyn bohužel nepřijímáme, děkujeme za pochopení

Primagas TRANSPARENT

váš zemní plyn může být:

 • Transparentní

  Každý den platíte aktuální tržní cenu, kterou můžete sledovat online. Odbydete si tak každoroční nedůstojné cenové licitace s tradičními dodavateli.
 • Svobodný

  Smlouva je na dobu neurčitou, když vás to tedy přestane bavit, můžete přejít zpět na fixovanou cenu. Do fixované ceny se ale vždy promítne spekulace dodavatele, takže z dlouhodobého hlediska nikdy nebude nižší než je trh.
 • Výhodný

  Pokud plynem topíte, výslednou cenu tvoří pouze tři složky: pevně daná distribuce (ta je pro všechny dodavatele stejná), aktuální tržní cena plynu a náš administrativní poplatek 0,16 Kč/kWh za zákaznický servis a nákup plynu. Žádné další poplatky či poznámky pod čarou!

Jak to funguje?

Transparentní cenotvorba

Cenu zemního plynu tvoří:

 • Distribuce (tedy pevná cena za odebraný plyn, cena za služby operátora trhu a stálý měsíční plat za kapacitu) je cena, kterou určuje ERÚ tzv. Cenovým rozhodnutím, a jde o cenu za dopravu zemního plynu do vašeho odběrného místa. Pro všechny dodavatele je tato položka stejná.
 • SPOT je tržní velkoobchodní cena, kterou vypočítává a publikuje OTE (Operátor Trhu s Energiemi) zde. Jedná se o vážený průměr cen vnitrodenního trhu s plynem dle OTE a denní spotřeby dle teplotně přepočítaných typových diagramů dodávky (TDD).
 • Administrativní poplatek 0,16 Kč/kWh za náš zákaznický servis a nákup plynu. Jedná se o jedinou položku, která jde přímo nám jako dodavateli plynu.

Měsíční kapacitní poplatek, na který jste zvyklí u klasických dodavatelů, účtujeme pouze u těch nejmenších spotřeb do 7,56 MWh ročně (tedy typicky vaření či ohřev vody).

Pro přechod na produkt TRANSPARENT není třeba žádných technických zásahů, změna dodavatele je zdarma a rádi ji provedeme online za vás.

Hrdě se také hlásíme k etickému kodexu dodavatele zemního plynu, nenajdete u nás žádné poznámky pod čarou a vždy víte na koho se obrátit - nemáme žádné telefonické prodejní automaty, ale stabilní tým kolegů, kteří vám rádi se vším poradí. Nejste pro nás číslo, ale partner!

Primagas TRANSPARENT - konec spekulací dodavatelů!
Už žádné spekulace dodavatelů - každý den velkoobchodní tržní cena plynu!
Z čeho je složena cena plynu u produktu Primagas TRANSPARENT?
Pokud vás už také nebaví každý rok smlouvat o cenu plynu jako na tržišti, je Transparent ta správná volba pro vás, v konečném důsledku totiž nikdo neplatí nižší cenu, než je ta velkoobchodní!

My vám to spočítáme!

Aktuálně bohužel na zemní plyn nenabíráme nové zákazníky.

Prosím vyplňte povinná pole a odešlete poptávku znovu.

Hang on! We're just checking that your information gets through to us

Tržní ceny plynu, které sledujete online!

Často kladené dotazy

Co by vás ještě zajímalo?

Jakékoliv další dotazy si rádi vyslechneme na naší zákaznické lince.

Ke každému vyúčtování budete mít k dispozici na zákaznickém portále ke stažení excelový soubor s vývojem denních cen a spotřeb, kde si můžete ověřit, že platíte skutečně pouze distribuci, aktuální tržní cenu a administrativní poplatek. Aktuální ceny lze také sledovat online na OTE: https://www.ote-cr.cz/cs/kratkodobe-trhy/plyn/vnitrodenni-trh. Ceny na velkoobchodním trhu jsou uváděny v eurech a přepočítávají se na české koruny aktuálně platným kurzem ČNB střed.

Samozřejmě nemusíte, tento produkt vám práci naopak šetří, protože se už s nikým nemusíte dohadovat o ceně. 

Naměřená spotřeba u zákazníků s měřením typu „C“ (domácnosti) je do denních spotřeb rozložená dle přiděleného, teplotně přepočítaného typového diagramu dodávky TDD (dostupné online zde: https://www.ote-cr.cz/cs/statistika/typove-diagramy-dodavek-plynu/prepoctene-tdd). 

Typové diagramy vyjadřují průměrný průběh roční spotřeby. Byly vytvořeny na základě provedených měření u velké skupiny zákazníků. Jejich cílem je sledovat, jak se v čase mění spotřeba odběratelů.

Ne, při změně dodavatele zemního plynu Vám zůstává ten stejný plynoměr, jaký jste měli dosud. Pokud by docházelo k výměně plynoměru, bude to např. z důvodu poškození plynoměru, nikdy z důvodu změny dodavatele plynu.

Naše primární podnikání je distribuce zkapalněných plynů (propan a propan-butan, neboli LPG) v láhvích a do zásobníků - plyn tedy "umíme" a máme k dispozici funkční zákaznické oddělení. Produkt zemní plyn TRANSPARENT nám umožňuje dodávat i zemní plyn a neriskovat zároveň při jeho nákupu, a to samé nabízíme i Vám! Platíte stejně jako my velkoobchodní tržní ceny a jediná složka ceny produktu TRANSPARENT, která jde Primagasu, je tak administrativní poplatek (za zákaznický servis a náklady spojené s nákupem a zajištěním zemního plynu).  

Vyúčtování bude probíhat pořád stejně. Je to proto, že odečet plynoměru, podle kterého se připravuje vyúčtování, dělá Provozovatel distribuční soustavy, a ten se nemění. Nezmění se tak ani termín odečtu, na který jste zvyklí. Vyúčtování tak budete dostávat ve stejné době, jako dosud.